Bài : Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ 19 đầu 20

Bài 6 : CÁC NƯỚC ANH , PHÁP,  ĐỨC,  MỸ CUỐI THẾ KỈ  XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

I. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ 

1. Anh:

a/ Kinh tế:

– Từ sau năm 1870 công nghiệp tụt xuống đứng thừ 3 thế giới.

– Nhiều công ty độc quyền về tài công nghiệp và tài chính ra đời chi phối nền kinh tế.

b/ Chính trị:

– Là nước quân chủ lập hiến, hai đảng bảo thủ và tự do thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản

c/ Đối ngoại:

– Đẩy mạnh chính sách xâm lược thuộc địa.

* Đặc điểm: Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân.”

2. Pháp:

a/ Kinh tế:

– Từ năm 1870 kinh tế phát triển chậm lại đứng thứ 4 thế giới.

– Các công ty độc quyền ra đời chi phối nền kinh tế pháp.

* Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.”

b/ Chính trị:

– Thành lập nền cộng hoà thứ 3

–  Thi hành chính sách đàn áp nhân dân.

– Tăng cường xâm lược thuộc địa

3. Đức:

 a/ Kinh tế:

– Công nghiệp Đức phát triển nhanh đứng thứ 2 thế giới

– Các công ty độc quyền ra đời  như luyện kim, than đá … chi phối nền kinh tế Đức. 

b/ Chính trị:

– Là nước quân chủ lập hiến, theo thể chế liên bang

– Thi hành chính sách đối nội và đối ngoại phản động

=>Đặc điểm: Đức là “Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến” 

4. Mĩ

a/ Kinh tế:

– KT phát triển nhanh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp

– Nhiều công ty độc quyền ra đời chi phối toàn bộ nền kinh tế Mĩ.

– Nông nghiệp: đáp ứng được nhu càu lương thực trong nước và xuất khẩu sang Châu Âu.

b/ Chính trị:

– Đề cao vai trò của tổng thống do 2 đảng- Đảng cộng hoà và Đảng dân chủ thay nhau cầm quyền.

-Thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phục vụ giai cấp tư sản.

-Tăng cường xâm lược thuộc địa.