Bài 5: CÔNG XÃ PARI 1871

Bài 5: CÔNG XÃ PARI 1871

1. Hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri.

– 1870: chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ -> Pháp thất bại nhanh chóng.

– 4-9-1870: nhân dân Pari khởi nghĩa, chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.

– Phổ tiên vào Pari, chính phủ tư sản đình chiến, nhân dân Pari kiên quyết bảo vệ tổ quốc.

2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18.3.1871. Sự thành lập Công xã

– Ngày  18.3.1871, Chi – e tấn công đồi Mông-mác nhưng thất bại.

– Chie cho quân rút chạy về Véc-xai. Nhân dân làm chủ Pari, đảm nhiệm vai trò của Chính phủ lâm thời.

– 26.3.1871: bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. đa số là công nhân và trí thức.

3. Ýnghĩa lịch sử của công xã Pa-ri.

  • Là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ mới, đem lại một tương lai tốt đẹp cho nhân dân.
  • Phải có chính Đảng lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, kiên quyết trấn áp kẻ thù.