BI KỊCH NHÂN VẬT VŨ NHƯ TÔ

TRÌNH BÀY CẢM NGHĨ VỀ BI KỊCH NHÂN VẬT VŨ NHƯ TÔ TRONG VỞ KỊCH VŨ NHƯ TÔ – NGUYỄN HUY TƯỞNG.

( Đề thi năm 2006 – khối D )

* Giới thiệu chung :
VNT là vở kịch lịch sử xuất sắc của NHT và của nền kịch VN hiện đại. Tác phẩm được sáng tác năm 1941, dựa trên một sự kiện lịch sử xảy ra ở kinh thành Thăng Long vào thời Hậu Lê .

Ấn tượng sâu sắc nhất là bi kịch của nh/vật VNT.

a/ Những nét chính trong bi kịch của nh/vật VNT :

Bi kịch VNT là bi kịch của người nghệ sĩ có tài và có hoài bão lớn, nhưng không giải quyết được những mối quan hệ phức tạp giữa nghệ thuật và đời sống, đặc biệt là không giải quyết được đúng đắn vấn đề sáng tạo nghệ thuật cho ai và để làm gì

– VNT muốn xây một công trình kiến trúc vĩ đại tuyệt mĩ, tô điểm cho non sông và mục đích đó là hết sức cao đẹp xuất phát từ thiên chức của người nghệ sĩ, từ lòng yêu nước và tinh thần dân tộc.

– Nhưng trên thực tế, Cửu Trùng Đài xây trên mồ hôi tiền của, xương máu của nh/dân và nếu được hoàn thành, nó cũng chỉ là nơi ăn chơi sa đọa của vua chúa. VNT đã sai lầm khi lợi dụng quyền lực của bạo chúa để thể hiện khát vọng nghệ thuật của mình, ông chỉ đứng trên lập trường nghệ sĩ nên trở thành kẻ đối nghịch với nhân dân.

– Chính vì vậy,nh/dân căm giận bạo chúa, đồng thời cũng oán trách, nguyền rủa người kiến trúc sư và cuối cùng giết cả Lê Tương Dực lẫn VNT, đốt cháy Cửu Trùng Đài. !!!

b/ Trình bày cảm nghĩ :

-Thương cảm cho người nghệ sĩ có tài có tâm, đam mê nghệ thuật, khát khao sáng tạo, sẵn sàng hi sinh cho cái đẹp,nhưng xa rời thực tế mà phải trả giá bằng sinh mạng và cả công trình nghệ thuật của mình.

– Không có cái đẹp tách rời cái chân, cái thiện. Tác phẩm nghệ thuật không thể chỉ mang cái đẹp thuần túy mà phải có mục đích phục vụ nh/dân.

Đối với Vũ Như Tô, Cửu Trùng Đài quí hơn tính mạng của chàng, cái đó thật đáng yêu và đáng phục. Nhưng Cửu Trùng Đài còn quý hơn hạnh phúc và sự sống của hàng trăm, hàng ngàn con người khác, cái đó thì lại là đáng sợ.

– Theo đuổi cái đẹp thuần túy, biến nó không những thành giá trị tự thân, mà còn là thần tượng độc tôn, người nghệ sĩ thiên tài đã phạm tội trước nhân dân, trước nhân loại, trước sự sống

-Người nghệ sĩ có phải có hoài bão lớn, có khát vọng sáng tạo những công trình vĩ đại cho muôn đời, nhưng phải biết xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa khát vọng đó với điều kiện thực tế của cuộc sống, với đòi hỏi của muôn dân….

– XH phải biết tạo điều kiện sáng tạo cho các tài năng, vun đắp tài năng, quý trọng nâng niu những sản phẩm nghệ thuật đích thực

c/ Kết luận :

Qua bi kịch nh/vật VNT, NHT gợi những suy tư sâu sắc về mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với hoạt động sáng tạo nghệ thuật và hiện thực đời sống của nhân dân.