Soạn bài Văn bản tổng kết

SOẠN BÀI: VĂN BẢN TỔNG KẾT

I/ Tìm hiểu chung về VB tổng kết

– Mục đích, ý nghĩa của văn bản tổng kết là nhìn nhận, đánh giá kết quả công việc nhằm rút kinh nghiệm.

– Văn bảntổng kết gồm 2 loại:

+ Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn bản tổng kết năm học; văn bản tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn TN…

+ Tổng kết tri thức như: Tổng kết văn học dân gian Việt Nam; Tổng kết Tiếng Việt …

II/ Cách viết văn bản tổng kết:

 1/ Văn bản: “ TK …với nước”

a/ Thuộc loại VB tổng kết hoạt động thực tiễn. – Dùng PCNNHC diễn đạt.

b/ Ở văn bản 1:

– Đề mục: Báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh và ngừơi có công với nước.

– Nội dung gồm: + Tình hình tổ chức.

                               + Kquả hoạt động.

                                + Đánh giá chung.

– Yêu cầu của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn:

     + Mđích nhìn nhận, đgiá, tkết.

     + Yêu cầu: Kquan, chính xác.

     + Bố cục: 3 phần (Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề)

     + Nội dung chính: Tình hình và kết quả thực tiễn từ đó đánh giá, kiến nghị.

2/ VB tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

a/ Loại văn bản tổng kết tri thức:

  • Diễn đạt bằng PCNN khoa học

b/ Mục đích: Hệ thống hóa kiến thức

  • Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản.

3/ Ghi nhớ:    SGK ( trang 75, T II)

III/ Luyện tập:

1/ Văn bản trên đã đạt được những yêu cầu:

  • Bố cục đầy đủ 3 phần.
  • Nội dung cụ thể, diễn đạt ngắn gọn, chính xác, nhận xét, kết luận đúng mực.

a. Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:

  • Phần 1:

     + Những thuận lợi, khó khăn

     + Nvụ và mục tiêu phấn đấu

  • Phần II; III; IV

     + Những công việc, những thành tích đạt được

     + Những việc chưa làm được

     + Những số liệu minh họa

b. Những nội dung còn thiếu:

  • Tên cơ quan ban hành văn bản
  • Địa điểm, thời gian
  • Bài học rút ra.

 2/ Các bạn tự làm nhé.