MỤC LỤC SOẠN VĂN, SOẠN BÀI, HỌC TỐT NGỮ VĂN 7

MỤC LỤC SOẠN VĂN, SOẠN BÀI, HỌC TỐT NGỮ VĂN 7 ( TRỌN BỘ)

TẬP I

1.  Cổng trường mở ra

2.  Soạn bài Mẹ tôi

3.  Soạn bài Từ ghép

4.  Soạn bài Liên kết trong văn bản

5.  Cuộc chia tay của những con búp bê

6.  Bố cục trong văn bản

7.  Mạch lạc trong văn bản

8.  Soạn bài Từ láy

9.  Những câu hát than thân

10.  Những câu hát châm biếm

11.  Soạn bài Đại từ

12. Soạn bài Nam Quốc Sơn Hà

13.  Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)

14.  Soạn bài Từ Hán Việt

15. Soạn bài Từ Hán Việt ( tiếp)

16. Soạn bài Văn biểu cảm

17. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng)

18. Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca)

19. Đặc điểm của văn bản biểu cảm

20.  Soạn bài Sau phút chia li 

21.  Soạn bài Bánh trôi nước

22.  Soạn bài: Quan hệ từ

23.  Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm

24.  Soạn bài: Qua Đèo Ngang

25.  Bạn đến chơi nhà

26.  Chữa lỗi về quan hệ từ

27.  Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn lộc bố)

28.  Soạn bài Từ đồng nghĩa

29.  Cách lập ý của bài văn biểu cảm

30.  Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)

31.  Tìm hiểu bài Hồi hương ngẫu thư

32.  Soạn bài Từ trái nghĩa

33.  Soạn bài Từ đồng âm

34.  Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

35.  Soạn bài Cảnh khuya và Rằm tháng giêng

36.  Soạn bài Tiếng gà trưa

37. Cảm nghĩ về Tiếng gà trưa

38.  Điệp ngữ

39.  Một thứ quà của lúa non – Cốm

40.  Chơi chữ

41.  Chuẩn mực sử dụng từ

42.  Soạn bài Sài Gòn tôi yêu

43.  Soạn bài Mùa xuân của tôi

44.  Luyện tập sử dụng từ

45.  Soạn bài Thành ngữ


MỤC LỤC SOẠN VĂN, SOẠN BÀI, HỌC TỐT NGỮ VĂN 7 ( TRỌN BỘ)

TẬP II

1.     Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

2.     Tìm hiểu chung về văn nghị luận

3.     Tục ngữ về con người và xã hội 

4.     Rút gọn câu

5.     Lập dàn ý cho bài văn nghị luận

6.     Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

7.     Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

8.     Soạn bài Câu đặc biệt

9.     Luyện tập về phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

10.  Soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt

11.  Thêm trạng ngữ cho câu

12.  Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

13.  Cách làm bài văn lập luận chứng minh

14.  Luyện tập lập luận chứng minh  – Có chí thì nên

15.  Đức tính giản dị của Bác Hồ 

16. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

17.  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

18.  Ôn tập văn nghị luận – Nghị luận về hiện tượng đời sống

19.  Ôn tập văn nghị luận – NL về tư tưởng, đạo lý

20.  Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

21.  Sống chết mặc bay

22.  Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

23.  Ca Huế trên sông Hương

24.  Soạn bài Phép liệt kê

25.  Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

26.  Quan Âm Thị Kính

27.  Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

28.  Văn bản đề nghị

29.  Dấu gạch ngang

30.  Ôn tập phần Tiếng Việt

31.  Văn bản báo cáo

32.  Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) 

33.  Rèn luyện chính tả

34. Ôn tập phần văn học

35.  Ôn tập phần Tập làm văn