Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương III: CHÂU Á THẾ KỈ  XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: HS biết được

 – Sự xâm lược của các nước tư bản phương tây và phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ

– Những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX. Nguyên nhân của tình hình đó.

– Hiểu rõ những vấn đề chủ yếu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

2. Tư tưởng:

-Bồi dưỡng lòng căm thù đối với sự thống trị giã man, tàn bạo của td Anh đối với nd

Ấn Độ

-Biểu lộ sự cảm thông và lòng khâm phục

3. Kĩ năng:

– Biết đọc và sử dụng bản đồ trình bày các khởi nghĩa tiêu biểu .

Nội dung bài học:

I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh .

* Qúa trình Anh xâm lược:

– Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống trị đối với Ấn Độ.

– Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của Anh, cung cấp nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc

* Chính sách thống trị của TDA:

– Thực hiện nhiều chính sách để củng cố ách thống trị như “chia để trị”, khoét sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

+ Kinh tế: Anh thi hành chính sách vơ vét tàn bạo

– Hậu quả:

  + Đất nước ngày càng lạc hậu

  + Đời sống nhân dân lâm vào cảnh bần cùng, chết đói hàng loạt. 

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ:

 1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)

* Nguyên nhân:

– Do chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh.

* Diễn biến:

– Ngày 10-5-1857, hàng vạn lính Xi-pay nổi dậy khởi nghĩa vũ trang, nhưng bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu. 

* Ý nghĩa:

– Tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. 

2. Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

* Đảng Quốc Đại:

– Cuối 1885 Đảng Quốc đại- chính đảng đầu tiên của g/c TS Ân Độ được thành lập.

* Khởi nghĩa Bom-pay(1908)

– 7/1908, công nhân Bom-bay bãi công chính trị, lập đơn vị chiến đấu, XD chiến lũy chống TDA.

 -> Đỉnh cao của phong trào giải phóng dân Tộc đầu thế kỉ XX.