Bài 10: TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 10: TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ  XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ.

Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?                    

– Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, đông dân, có nền văn hoá phát triển.

Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, đông dân, có lịch sử lâu đời, một đế quốc khó có thể xâu xé, xâm lược được Trung Quốc. Cho nên các nước cùng thỏa hiệp với nhau.

Sự xâm lược của các nước đế quốc bắt đầu từ khi nào? Hậu quả?

– Từ năm 1840 – 842, Anh tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện, biến Trung Quốc thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

– Đến cuối thế kỉ XIX, Đức chiếm vùng Sơn Đông; Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử; Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông; Nga, Nhật chiếm vùng Đông Bắc…

Sự xâm lược, thống trị của các nước đế quốc đã gây ảnh hưởng gì đến nền kinh tế, môi trường và đời sống của nhân dân Trung Quốc?

Chúng ra sức thống trị, áp bức bóc lột, khai thác nguồn tài nguyên không chú ý tới hậu quả mà nhân dân Trung Quốc phải gánh chịu => tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường, lụt lội, hạn hán liên tiếp diễn ra…, kinh tế giảm sút=> nhân dân đói khổ ngày càng bị lệ thuộc vào các nước đế quốc.

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

Thời gian                        Sự kiện
1840-1842Cuộc kháng chiến chống anh xâm lược
1851-1864Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc
1898Cuộc vận động duy tân
1899-1900Phong trào khởi nghĩa hoà đoàn
1905Thành lập TQ Đồng minh hội, đề ra học thuyết Tam dân.

-> Các cuộc khởi nghĩa thất bại vì thiếu vũ khí và bị triều đình phản bội.