Bài 18: Đô thị hóa

Bài 18. ĐÔ THỊ HÓA

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

– Trình bày và giải thích được một số đặc điểm của đô thị hóa ở nước ta.

– Phân tích được ảnh hưởng qua lại giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội. – Hiểu được sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta.

2. Kĩ năng

– Phân tích, so sánh sự phân bố các đô thị giữa các vùng trên bản đồ, Atlát

– Nhận xét bảng số liệu về phân bố đô thị.

– Phân tích biểu đồ.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

– Giáo án + SGK + SGV

– Bản đồ Dân cư Việt Nam, Atlát địa lí Việt Nam.

– Bảng số liệu về phân bố đô thị ở các vùng của nước ta.

2. Học sinh

Vở ghi + SGK

III. NỘI DUNG BÀI HỌC: ĐÔ THỊ HÓA

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn: