Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Hiểu dược sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH).

– Trình bày được các thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta trong thời kì Đổi mới.

2. Kĩ năng

–  Biết phân tích các biểu đồ và các bảng số liệu về cơ cấu kinh tế.

–  Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ (cơ cấu kinh te).

3. Thái độ

Thấy được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta theo hướng tích cực.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

– Phóng to biểu đồ: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta

– Phóng to bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế

2. Học sinh

Vở ghi + SGK

III. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế:

– Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trong khu vực I và III.

– Tùy theo từng ngành mà trong cơ cấu lại có sự chuyển dịch riêng.

2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

–  Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ dạo

– Tỉ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng

– Thành phấn kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập WTO.

3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế

– Nông nghiệp: hình thành các vùng chuyên canh cây LT, thực phẩm, cây CN.

– Công nghiệp: hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn…

– Cả nước đã hình thành 3 vùng kinh  tế trọng điểm:

+ VKT trọng điểm phía Bắc

+ VKT trọng điểm miền Trung

+ VKT trọng điểm phía Nam

Các bạn có thể xem thêm bài học chi tiết TẠI ĐÂY nhé !

Ý kiến của bạn: