Trắc nghiệm Ngữ văn 10 – Bài 3: Sử Thi

  Bài 3: Sử Thi

Câu1. Sử thi anh hùng Tây Nguyên phản ánh xã hội Tây Nguyên ở thời kì nào?

 1. Công xã nguyên thủy
 2. Chiếm hữu nô lệ
 3. Tiền giai cấp, tiền quốc gia
 4. Phong kiến

Câu 2. Quan hệ con người trong tác phẩm sử thi là quan hệ gì?

 1. Cá nhân đứng trên cộng đồng thị tộc
 2. Cá nhân gắn bó với cộng đồng thị tộc
 3. Cá nhân đứng bên ngoài cộng đồng thị tộc
 4. Cá nhân xung đột với cộng đồng thị tộc

Câu3. Chiến tranh giữa các nhóm đồng tộc được miêu tả trong tác phẩm sử thi thường là loại chiến tranh nào?

 1. Chiến tranh xâm lược
 2. Giải quyết hận thù thị tộc
 3. Tranh giành của cải, quyền lực
 4. Cả 1, 2 và 3 đều đúng

Câu 4. Dòng nào không đúng với nhân vật anh hùng sử thi(*)?

 1. Nhân vật anh hùng sử thi là nhân vật có thật trong lịch sử cộng đồng
 2. Tính cách, số phận của nh/vật a/hùng trong (*) ph/ánh rõ nét tính cách, số phận của tộc người
 3. Tính cách, số phận của nh/vật anh hùng trong (*) là tập trung cao nhất của những gì thuộc về cộng đồng

Câu 5. Trong những tác phẩm sử thi dưới đây, tác phẩm nào không phải của người Ê-đê?

 1. Đam Săn
 2. Xing Nhã
 3. Đăm Di
 4. Khinh Dú

Câu 6. Sự kiện nào không có trong sử thi Đam Săn?

 1. Đam Săn cưới 2 chị em tù trưởng Hơ Nhị và Hơ Bhị
 2. Đam Săn đánh thắng Mtao Grư và Mtao Mxây
 3. Đam Săn chặt cây thần Smuk
 4. Đam Săn cưới con gái thần Mặt Trời về làm vợ

Câu 7. Đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây thuộc phần nào của sử thi Đam Săn?

 1. Phần đầu
 2. Phần giữa
 3. Phấn cuối
 4. Sử thi Đam Săn không có đoạn trích đó

Câu 8. Đam Săn đánh Mtao Mxây vì lí do gì?

 1. Mtao Mxây cướp nô lệ của Đam Săn
 2. Mtao Mxây cướp tài sản của Đam Săn
 3. Mtao Mxây cướp Hơ Bhị, vợ của Đam Săn
 4. Mtao Mxây cướp Hơ Nhị, vợ của Đam Săn

Câu 9. Nhân vật nào không có trong đoàn quân của Đam Săn đi đánh Mtao Mxây?

 1. Tôi tớ của Đam Săn
 2. Các tù trưởng có mối thù với Mtao Mxây
 3. Các tù trưởng nhà giàu người Bi, người Mơ – nông “đầu bịt khăn bỏ múi dài như đuôi vượn”
 4. Anh em nhà Hơ Nhị

Câu 10. Trước khi báo cho Mtao Mxây biết là mình đã đến, Đam Săn đã có hành động nào?

 1. Chặt ống tre đựng nước uống làm 3 khúc
 2. Chặt gẫy cầu thang nhà Mtao Mxây
 3. Xô đổ hàng rào nhà Mtao Mxây
 4. Đốt cây cột ở mái hiên nhà Mtao Mxây

Câu 11. Đầu sàn hiên nhà Mtao Mxây đẽo hình gì?

 1. Mặt trăng
 2. Mặt trời
 3. Hoa lá
 4. Đầu sư tử

Câu 12. Trong những sự việc sau, sự việc nào không có trong cảnh Đam Săn đối đầu với Mtao Mxây?

 1. Đam Săn và Mtao Mxây nói những lời châm chọc, khiêu khích nhau
 2. Đam Săn và Mtao Mxây múa khiên
 3. Mtao Mxây chém Đam Săn nhưng không trúng
 4. Đam Săn chém trúng Mtao Mxây

Câu 13. Chi tiết nào không được sử dụng để miêu tả tiếng khiên của Đam Săn?

 1. Tiếng gió khiên như bão
 2. Tiếng khiên vang như tiếng chiêng bằng, chiêng núm
 3. Tiếng khiên kêu như tiếng đĩa khiên đồng
 4. Tiếng khiên kêu như tiếng đĩa khiên kênh

Câu 14. Vũ khí của Đam Săn là gì?

 1. Giáo
 2. Kiếm
 3. Đao
 4. Cung tên

Câu 15. Chiếc ao giáp của Mtao Mxây được làm bằng gì?

 1. Sợi mây rừng
 2. Đồng
 3. Sắt
 4. Da trâu rừng

Câu 16. Đam Săn hạ gục Mtao Mxây bằng vũ khí gì?

 1. Ngọn lao
 2. Cái chày
 3. Hòn đá
 4. Cột nhà

Câu 17. Sau khi giết chết Mtao Mxây, Đam Săn làm gì?

 1. Cho voi giày xéo Mtao Mxây
 2. Vứt xác hắn ra ngoài rừng cho thú dữ ăn thịt
 3. Cắt đầu đem bêu ngoài đường
 4. Đốt xác

Câu 18. Hình ảnh nào không có trong đoạn văn miêu tả sự đông đảo của đoàn quân Đam Săn khi thắng trận trở về?

 1. Như đàn châu chấu
 2. Như bầy hươu sao
 3. Như đàn kiến, đàn mối
 4. Như ong đi lấy nhụy hoa

Câu 19. Dòng nào sau đây không phải là lí do để Đam Săn ăn mừng sau khi chiến thắng Mtao Mxây?

 1. Hơ Nhị chưa bị Mtao Mxây làm nhơ bẩn
 2. Giành lại được Hơ Nhị trở về
 3. Bắt được tôi tớ và chiếm đất của một tù trưởng lớn
 4. Trở thành một tù trưởng oai hùng và giàu mạnh khắp vùng không ai bằng.