Địa lý 10- Bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp

BÀI 32: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

I- Công nghiệp năng lượng

1- Vai trò

– Ngành kinh tế quan trọng, cơ bản của một quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng, là tiền đề của tiến bộ khoa học kỹ thuật

– Gồm:

+ Công nghiệp khai thác than

+ Công nghiệp khai thác dầu mỏ

+ Công nghiệp điện lực

a/ Công nghiệp khai thác than

– Vai trò:

+ Nguồn năng lượng cơ bản, xuất hiện rất sớm

+ Nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, luyện kim

+ Nguyên liệu cho CN hóa chất

– Trữ lượng:

+ 13.000 tỷ tấn (3/4 than đá)

+ Khai thác 5 tỷ tấn/năm

– Nước khai thác nhiều là những nước có trữ lượng lớn: Trung Quốc 1.357 triệu tấn/năm, Hoa Kỳ 992 triệu tấn/năm, Ba Lan, Đức

b/ Khai thác dầu mỏ

– Vai trò:

+ Nhiên liệu quan trọng (vàng đen)

+ Nguyên liệu cho CN hóa chất

– Trữ lượng:

+ 400-500 tỷ tấn (chắc chắn 140 tỷ tấn)

+ Khai thác 3,8 tỷ tấn/năm

+ Nước khai thác nhiều là các nước đang phát triển ở Trung Đông, Bắc Phi và các nước Nga, Úc

c/ Công nghiệp điện lực

– Vai trò:

 + Cơ sở phát triển ngành công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh khoa học kỹ thuật và nâng cao đời sống văn minh.

– Cơ cấu

 + Nhiệt điện

 + Thủy điện

 + Điện nguyên tử

 + Năng lượng gió, mặt trời

– Sản lượng 15.000 tỷ kw/h

– Phân bố: Các nước phát triển

II- Ngành công nghiệp luyện kim

– Gồm hai ngành

+ Luyện kim đen

+ Luyện kim màu