Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

I- Vai trò, đặc điểm ngành vận tải:

1. Vai trò:

– Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, bình thường.

– Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho sinh hoạt thuận tiện.

– Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư.

– Thúc đẩy hoạt động kinh tế – văn hóa ở các vùng núi xa xôi.

– Củng cố tính thống nhất của nền KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

– Giao lưu kinh tế các nước.

2- Đặc điểm:

– Sản pjẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa.

– Tiêu chí đánh giá:

+ Khối lượng vận chuyển (số hành khách, số hàng hóa được vận chuyển)

+ Khối lượng luân chuyển (người/km ; tấn/km)

+ Cự ly vận chuyển trung bình (km)

II- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố ngành GTVT

1- Điều kiện tự nhiên:

– Quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải

Ví dụ: Nhật, Anh giao thông vận tải đường biển có vị trí quan trọng.

– Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.

Ví dụ: Núi, eo biển xây dựng hầm đèo

– Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của phương tiện vận tải.

Ví dụ: Sương mù máy bay không hoạt động được.

2- Các điều kiện kinh tế – xã hội:

– Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quyết định sự phát triển, phân bố hoạt động của giao thông vận tải.

– Các ngành kinh tế là khách hàng của ngành giao thông vận tải.

– Trang bị cơ sở vật chất cho ngành giao thông vận tải.

– Phân bố dân cư, đặc biệt là các thành phố lớn và các chùm đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, vận tải bằng ô tô.