Bài 40: Địa lý Thương Mại

BÀI 40: ĐỊA LÍ THƯƠNG MẠI

I. Khái niệm về thị trường

– Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua.

– Vật đem ra trao đổi trên thị trường là hàng hoá.

– Vật ngang giá hiện đại nhất là tiền.

– Thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu:

  + Cung > cầu: giá giảm, có lợi cho người mua.

  + Cung < cầu: giá tăng, kích thích sản xuất mở rộng.

  + Cung = cầu: giá cả ổn định

-> hoạt động marketing(tiếp thị): Marketing là một quá trình quản lí mang tính xã hội,nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần,mong muốn,thông qua việc tạo ra,chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác.

II- Ngành thương mại

1. Vai trò

– Khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, điều tiết sản xuất hướng dẫn tiêu dùng. Thương mại bao gồm nội thương và ngoại thương.

  + Nội thương: trao đổi hàng hoá dịch vụ trong nước.

  + Ngoại thương: trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia.

2. Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu

a. Cán cân xuất nhập khẩu.

– Quan hệ giữa giá trị hàng xuất khẩu(kim ngạch xuất khẩu) và giá trị hàng nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu).

– Xuất khẩu > Nhập khẩu : Xuất siêu

– Xuất khẩu < Nhập khẩu: Nhập siêu

b. Cơ cấu hàng xuất – nhập khẩu.

Phản ánh trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia, một lãnh thổ:

– Xuất khẩu : Nguyên liệu chưa qua chế biến

– Nhập khẩu : tư liệu sản xuất và sản phẩm tiêu dùng

– Các nước phát triển: xuất sản phẩm công nghiệp chế biến, nhập nguyên liệu, năng lượng.

– Các nước đang phát triển: xuất nông sản, khoáng sản, hàng tiêu dùng, nhập nguyên liệu,máy móc.

III. Đặc điểm của thị trường thế giới.

Toàn cầu hoá nền kinh tế là xu thế quan trọng nhất .

– Châu âu, Châu á , Bắc Mĩ có tỉ trọng buôn bán so với toàn thế giới và nội vùng lớn nhất.

– Ba trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới ; Hoa kỳ ,Tây Âu , Nhật.

– Các cường quốc tế xuất khẩu : Hoa kỳ , đức , Nhật

IV. Các tổ chức thương mại thế giới.

EU, APEC, MERCOSUR, ASEAN, NAFTA

– WTO ( World Trade Organization): là tổ chức thương mại lớn nhất thế giới ra đời 15-11-1994 gồm 151 thành viên. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, WTO có 162 thành viên. Việt Nam gia nhập WTO ngày 11 tháng 1 năm 2007.