Bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp ( tiếp )

BÀI 32: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TIẾP THEO)

III- Công nghiệp cơ khí

+ Công nghiệp cơ khí là “quả tim” của ngành công nghiệp nặng. Công nghiệp điện tử và tin học được xếp hàng đầu trong các ngành công nghiệp thế kỷ 21 – công nghiệp hiện đại

+ Công nghiệp hóa chất là ngành CN mũi nhọn

Sau đây ta sẽ xét 3 ngành CN quan trọng này:

IV- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

– Phục vụ nhu cầu của nhân dân

– Bao gồm nhiều ngành

  + Dệt may

  + Da giày

  + Nhựa, sành sứ, thủy tinh

– Ngành dệt may giữ vai trò chủ đạo (Năm 2004 Giá trị xuất khẩu đạt 4,3 tỷ USD).

– Phân bố: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật

V- Công nghiệp thực phẩm:

1- Vai trò:

– Đáp ứng vai trò cung cấp thực phẩm phục vụ ăn uống cho con người, thúc đẩy phát triển nông nghiệp

2- Đặc điểm:

– Cần ít vốn đầu tư, xây dựng.

– Gồm 3 ngành chính:

 + Công nghiệp chế biến sản phẩm từ trồng trọt.

 + Công nghiệp chế biến sản phẩm từ chăn nuôi.

 + Công nghiệp chế biến thủy, hải sản.

Ý kiến của bạn: