Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

BÀI 15.  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

–  Hiểu được một số vấn đề chính về bảo vệ môi trường ở nước ta: mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất).

– Nắm được sự phân bố hoạt động của một số loại thiên tai chủ yếu (bão, ngập lụt lũ quét, hạn hán, động đất) thường xuyên gây tác hại đến đời sống kinh tế ở nước ta. Biết cách phòng chống đối với mỗi loại thiên tai.

– Hiểu được nội dung chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và mới trường.

2. Kĩ năng:

 Tìm hiểu, quan sát thực tế, thu thập tài liệu về môi trường.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

III. CÂU HỎI

1. Khoanh tròn ý em cho là đúng

 70% tổng số cơn bão ở Việt Nam xảy ra vào các tháng:

A. 5, 6, 7            C. 8, 9, 10.

B. 6 , 7 , 8         D. 1 0 , 1 1 , 1 2 .

2. Mùa bão ở nước ta:

A. Chậm dần từ Nam ra Bắc.

B. Chậm dần từ Bắc vào Nam.

C. Diễn ra đồng đều ở mọi nơi.

D. Có sự khác nhau ở các vùng

Ý kiến của bạn: