Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 11 : THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

– Hiểu được sự phân hoá thiên nhiên theo vĩ độ là do sự thay đổi khí hậu từ Bắc vào Nam mà ranh giới là dãy núi Bạch Mã.

– Biết được sự khác nhau về khí hậu và thiên nhiên phần phía Bắc và phía Nam lãnh thổ.

– Hiểu được sự phân hoá thiên nhiên theo kinh độ (Đông – Tây) trước hết do sự phân hoá địa hình và sự tác động kết hợp của địa hình với hoạt động của các luồng gió qua lãnh thổ.

– Biết được biểu hiến của sự phân hoá thiên nhiên từ Đông sang Tây theo 3 vùng: vùng biển và thềm lục địa, vïng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi.

2. Kĩ năng

– Đọc hiểu các trang bản đồ địa hình, khí hậu, đất, thực vật, động vật trong Atlat để hiểu các kiến thức nêu trong bài học. ‘

– Đọc biểu đồ khí hậu.

– Biết liên hệ thực tế để thấy được sự thay đổi thiên nhiên từ Bắc vào Nam.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên

– Bản đồ hình thể Việt Nam.

– Tranh ảnh, băng hình về cảnh quan thiên nhiên. .

– Atlat Địa lí Việt Nam.

2. Học sinh

SGK + vở ghi  + Atlat

III. NỘI DUNG BÀI HỌC

Xem ngay tại đây

IV. CÂU HỎI LUYỆN TẬP

1. Ghi chữ Đ vào những câu đúng, chữ S vào những câu sai:

Vùng Đông Bắc có mùa đông lạnh đến sớm.

Sườn Đông dãy núi Trường Sơn mưa nhiều vào thu đông.

Khí hậu Tây Nguyên khô hạn gay gắt vào mùa hạ.

Vùng Tây Bắc có nhiều đai khí hậu theo độ cao nhất nước ta.

2. Chọn ý em cho là đúng

 2.1 . Nhận định không đúng với đặc điểm khí hậu của thiên nhiên phần phía Bắc lãnh thổ nước ta là:

A. Toàn bộ miền Bắc có mùa đông lạnh kéo dài 3 tháng

B. Về phía Nam số tháng lạnh giảm còn 1 đến 2 tháng, ở Huế chỉ có thời tiết lạnh.

C. Thời kì bắt đầu mùa mưa có xu hướng chậm dần về phía Nam.

D. Tất cả các ý trên

2.2. Đặc điểm khí hậu của thiên nhiên phần phía Nam lãnh thổ nước ta là:

A. Nóng quanh năm, chia thành hai mùa mưa và khô.

B. Có mùa đông lạnh, ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa đông Bắc.

C. Mang tính chất nhiệt đới gió mùa hải dương.

D. Cả ý A và B đều đúng.

V. PHỤ LỤC

phân hóa thiên nhiên