Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào? Nêu ý nghĩa của chiến thắng ĐBP?

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào? Nêu ý nghĩa của chiến thắng ĐBP ?

1. Âm mưu của Pháp- Mỹ :

   – ĐBP là thung lũng rộng lớn ở phía tây rừng núi T.Bắc, gần biên giới Lào

   – ĐBP có vị trí chiến lược then chốt ở ĐD và Đông Nam Á nên Pháp cố nắm giữ.

 – Na Va xây dựng ĐBP thành 1 tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ĐD. Lực lượng của Pháp ở đây là 16200 tên, gồm 49 cứ điểm chia thành 3 phân khu :

      + Phân khu Bắc gồm các cứ điểm Độc Lập, Bản Kéo

      + Phân khu Trung tâm Mường Thanh, nơi đặt cơ quan chỉ huy, tập trung 2/3 lực lượng, có sân bay và hệ thống pháo binh.

      + Phân khu Nam  Hồng Cúm, có trận địa pháo, sân bay.

   – PhápvàMỹ coi ĐBP là “một pháo đài bất khả xâm phạm”trung tâm của kế hoạch Nava.

2. Chủ trương của ta :

   – 12/1953 Bộ chính trị TW Đảng quyết định mở Chiến dịch ĐBP nhằm: tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

   – Ta huy động một lực lượng lớn vũ khí, LTTP chuẩn bị cho chiến dịch.

   – 3-1954 công tác chuẩn bị hoàn tất.

3. Diễn biến :

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra qua 3 đợt

       + Đợt 1: từ ngày 13/03 đến 17/03/1954: Quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc, loại khỏi vòng chiến 2.000 địch.

       + Đợt 2: từ ngày 30/03 đến 26/04/1954:  Quân ta đồng loạt  tiến công các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm như  E1,D1,C1, A1… bao vây, chia cắt địch.

       + Đợt 3: từ ngày 01/05  đến 07/05/1954: Quân ta đồng loạt tiến công phân khu trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7/5, ta đánh vào sở chỉ huy địch.

     – 17 giờ 30 ngày 7/05/1954,Tướng Đờ cát cùng toàn bộ Ban tham mưu địch đầu hàng và bị bắt sống.

4. Kết quả:

      – Ta loại khỏi vòng chiến 16.200 địch, bắn rơi 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.

5. Ý nghĩa:

+ Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va.

+ Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở ĐD, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.