Vì sao nói Tây Âu là một trong 3 trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới ở nửa sau thế kỉ XX  ?

Vì sao nóí Tây Âu là một trong 3 trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới ở nửa sau thế kỉ XX  ?

  – Tây Âu bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Tới khoảng 1950, kinh tế Tây Âu được khôi phục

  – Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70, kinh tế Tây Âu ổn định và phát triển nhanh chóng. Tây Âu trở thành 1 trong 3  trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới, có trình độ khoa học kĩ thuật cao.

  * Nguyên nhân phát triển:

  – Áp dụng thành tựu KHKT hiện đại

  – Nhà nước có vai trò rất lớn trong quản lý, điều tiết nền kinh tế.

  – Tận dụng tốt cơ hội bên ngoài như viện trợ Mỹ, giá nguyên liệu rẻ từ các nước thế giới thứ ba, hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ của EC..