Trình bày sự phát triển kinh tế, khoa học – kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ II ? Nguyên nhân của sự phát triển đó?

Trình bày sự phát triển kinh tế, khoa học – kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ II ? Nguyên nhân của sự phát triển đó?

  * Kinh tế: Sau CTTG II, kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ .

    – Công nghiệp: sản lượng chiếm hơn 56% sản lượng công nghiệp thế giới (1948).

    –  Nông nghiệp: sản lượng bằng 2 lần của Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật Bản cộng lại.

    – Nắm 3/4 dự trữ vàng thế giới và 50% số tàu bè đi lại trên biển.

    – Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

 => Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới

  * Nguyên nhân:

    – Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ KHKT cao, năng động, sáng tạo.

    – Mĩ không bị chiến tranh tàn phá, lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ buôn bán vũ khí.

    – Áp dụng thành công tiến bộ KHKT nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và điều chỉnh hợp lý cơ cấu nền kinh tế 

    – Các tổ hợp công nghiệp – quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả ở cả trong và ngoài nước.

    – Các chính sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước  đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển.

  * Khoa học kỹ thuật :

Mỹ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại và đạt nhiều thành tựu: Chế tạo công cụ mới (Máy tính tự động…), Vật liệu mới ( Polime, vật liệu tổng hợp…), Năng lượng mới ( Năng lượng nguyên tử, nhiệt hạch…), Chinh phục vũ trụ ( Đưa người lên mặt trăng…), Đi đầu cuộc “ CM xanh” trong NN.

* Nguyên nhân quan trọng :

– Ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học kĩ thuật mới .

 – Bởi vì khoa học kĩ thật tạo ra khối lượng hàng hoá đồ sộ, giúp kinh tế Mỹ phát triển nhanh