Vì sao Trung Quốc phải cải cách ?

Vì sao Trung Quốc phải cải cách ? Nội dung và thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc (1978 – 2000) ?

*Hoàn cảnh lịch sử:

   – Do sai lầm về đường lối “Ba ngọn cờ hồng” đã tàn phá nền kinh tế Trung Quốc. Đặc biệt là cuộc :Đại cách mạng văn hoá vô sản” từ 1966 – 1976, đã làm cho đất nước Trung Quốc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.

   – Tháng 12/1978, Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa, do Đặng Tiểu Bình khởi xướng và được nâng lên thành “đường lối chung” ở Đại hội XIII ĐCS TQ

  *Nội dung cải cách:

   – Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm

   – Tiến hành cải cách, mở cửa

   – Chuyển kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN

   – Biến TQ thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh

  * Thành tựu:

   – Kinh tế: GDP tăng trung bình trên 8 % / năm, năm 2000 GDP đạt 1080 tỷ USD, các ngành CN và dịch vụ chiếm ưu thế. Thu nhập bình quân đầu người tăng vọt.

   – KHKT:

    +  1964  thử thành công bom nguyên tử

    + 10/2003,  phóng thành công tàu vũ trụ “thần châu 5”,  đưa nhà du hành Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ

  * Đối ngoại:

   – Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, …

   – Mở rộng quan hệ đối ngoại,

   – Có nhiều đóng góp trong giải quyết những tranh chấp quốc tế.

   – Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (1997), Ma Cao (1999).

Ý kiến của bạn: