21 lượt xem

Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

6. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

6.1. Anh

a. Kinh tế

– Phát triển chậm lại ,mất dần vị trí độc quyền công nghiệp tụt xuống hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ, Đức).

– Chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

– Đầu thế kỷ 20 xuất hiện các công ty độc quyền  -> Anh chuyển sang giai đoạn CNĐQ.

b. Chính trị

– Chính trị: Tồn tại chế độ quân chủ lập hiến, với 2 đảng Tự do & Bảo thủ thay nhau cầm quyền.

– Đối ngoại: Xâm lược, thống trị & bóc lột thuộc địa-> Đặc điểm: CNĐQ thực dân(mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh)

6.2. Pháp

a. Kinh tế

– Công nghiệp phát triển chậm lại, tụt xuống hàng thứ 4 thế giới.(sau mĩ, Đức, Anh).

– Đầu thế kỷ 20 phát triển 1 số nghành CN mới: điện khí, hoá chất…

– Tăng cường xuất khẩu TB ra nước ngoài dưới hình thức cho vay lãi.-> CNĐQ Pháp là CNĐQ cho vay lãi

– CNĐQ Pháp phát triển với sự ra đời của các công ty độc quyền dần dần chi phối nền kinh tế Pháp

b. Chính trị

– Thể chế cộng hoà.

– Quan hệ trong nước căng thẳng.

– Tăng cường xâm chiếm thuộc địa

6.3. Mỹ

a. Kinh tế

– Cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 Mĩ đã phát triển nhanh chóng, đứng đầu thế giới.

– SXCN phát triển vượt bậc hình thành các tổ chức độc quyền lớn các Tơ rơt->Mĩ chuyển sang giai đoạn ĐQCN

b. Chính trị

– Thể chế cộng hoà, quyền lực tập trung trong tay tổng thống.Do 2 đảng: Cộng hoà & dân chủ thay nhau cầm quyền, thi hành c/s đối nội, đối ngoại phục vụ quyền lợi của g/c TS.

– Tăng cường xâm lược thuộc địa

6.4. Đức

a. Kinh tế

– Phát triển nhanh chóng (công nghiệp) đứng thứ 2 thế giới. Hình thành các tổ chức độc quyền -> Chuyển sang giai đoạn CNĐQ

b. Chính trị

Theo thể chế liên bang do quý tộc liên minh với tư bản độc quyền lãnh đạo. Thi hành c/s phản động & hiếu chiến.-> Đặc điểm: là CNĐQ quân phiệt & hiếu chiến

Ý KIẾN CỦA BẠN