Bài 8: Các vương quốc Đông Nam Á

Chương V: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Bài 8: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á

   Đông Nam Á từ lâu đã được coi là khu vực lịch sử địa lý – văn hoá riêng biệt trên cơ sở phát triển đồ sắt và kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước những thế kỷ đầu của Công nguyên, các vương quốc cổ đầu tiên đã được hình thành ở Đông Nam Á; tiếp đó khoảng thế kỷ IX – X các quốc gia Đông Nam Á được xác lập và phát triển thịnh đạt vào thế kỷ X – XV. Để hiểu điều kiện nào dẫn đến sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á? Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện như thế nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

– Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên ưu đãi – gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa nước và nhiều loại cây trồng khác.

* Điều kiện ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

– Đầu Công Nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng đồ sắt. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nghề thủ công truyền thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đồng và rèn sắt.

– Việc buôn bán đường biển rất phát đạt, một số thành thị – hải cảng đã ra đời như Óc Eo (An Giang, Việt Nam), Takôla (Mã Lai) …

– Do sự ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ với việc các nước phát triển văn hoá cổ của mình.

– Đó chính là điều kiện ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

* Sự hình thành các vương quốc cổ: Khoảng 10 thế kỉ sau Công Nguyên hàng loạt các nước vương quốc nhỏ hình thành: Cham-pa ở Trung Bộ Việt Nam hạ lưu sông MêKông, vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và đảo Inđônêxia.

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

– Từ thế kỉ VII đến X, ở Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc như vương quốc Campuchia của người Khơme, các vương quốc cuả người Môn và người Miến ở Hạ lưu sông mê Nam, người Inđônêxia ở đả Xumatơra và Giava.

– Từ khoảng nữa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kỳ phát triển nhất của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

+ Indônêxia thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới vương triều Môgiôpahit (1213 – 1527).

+ Trên bán đảo Đông Dương ngoài quốc gia Đại Việt, Chămpa, vương quốc Campuchia từ thế kỉ IX cũng bước vào thời kỳ Ăngco huy hoàng.

+ Trên lưu vực sông Iraoađi từ giữa thế kỉ XI, mở đầu hình thành và phát triển của vương quốc Mianma.

– Biểu hiện sự phát triển thịnh đạt:

+ Kinh tế, cung cấp một lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công (vải đồ sứ, chế phẩm kim khí …), nhất là sản phẩm thiên nhiên, nhiều lái buôn nhiều nước trên Thế giới đến buôn bán.

+ Chính trị, tổ chức bộ máy chặt chẽ kiện toàn từ Trung ương đến địa phương.

+ Văn hoá, các dân tộc Đông Nam Á xây dựng được một nền văn hoá riêng của mình với những nét độc đáo.

+ Thế kỉ XIV thống nhất lập vương quốc Thái.

+ Giữa thế kỉ XIV vương quốc Loan Xang thành lập.