Bài 6: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Dẫn dắt bài mới

  Ấn Độ là một trong những quốc gia cổ đại phương Đông có nền văn minh lâu đời khoảng 3000 năm đến 1500 năm, nền văn minh ở phía Tây Bắc Ấn Độ nằm ở vùng sống Ấn. Khoảng 1500 năm TCN là khởi đầu cho nền văn minh sông Hằng, bài học của chúng ta chỉ nghiên cứu từ nền văn minh sông Hằng nằm ở vùng Đông Bắc, là đồng bằng rộng lớn màu mỡ, quê hương, nơi sinh trưởng của nền văn hoá truyền thống và văn minh Ấn Độ. Để hiểu được văn hoá truyền thống Ấn Độ là gì? Nó phát triển ra sao? Nó ảnh hưởng ra bên ngoài như  thế nào? Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được những vấn đề trên.

Nội dung cần nắm:

1. Thời kỳ các quốc gia đầu tiên.

Khoảng 1500 năm TCN, vùng lưu vực sông Hằng ở phía Đông Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lợi, các bộ lạc đã đến đây sinh sống và hình thành các Nhà nước, đứng đầu là các tiểu vương quốc. Các tiểu vương quốc lớn mạnh và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. nhưng mạnh nhất là nước Magađa.

Quá trình hình thành và phát triển của nước Magađa? Vai trò của vua Asôca?

– Vua mở nước là Bimbisara, nhưng kiết xuất nhất (vua thứ 11) là Asôca (thế kỷ III TCN).

+ Đánh dẹp các nước nhỏ thống nhất lãnh thổ.

+ Theo đạo Phật và có công tạo điều kiện cho đạo Phật truyền bá rộng khắp. Ông cho dựng nhiều “cột Asôca”.+

Sau khi thống nhất Ấn Độ, chán cảnh binh đao, ông một lòng theo đạo Phật đến tận Xrilanca. Ông còn cho khắc chữ lên cột sắt “cột Asôca” nói lên chiến công và lòng sùng kính của ông. Asôca qua đời vào cuối thế kỷ III TCN, Ấn Độ lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng.

2. Thời kỳ vương triều Gúpta và sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ.

Quá trình hình thành và vai trò về mặt chính trị:

– Đầu công nguyên, miền Bắc Ấn Độ được thống nhất – nổi bật vương triều Gúpta (319 -467), Gúpta  đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, làm chủ gần như toàn bộ miền trung Ấn Độ.

– Về văn hoá dưới thời Gúpta.

+ Đạo Phật: Tiếp tục được phát triển truyền bá khắp Ấn Độ và truyền ra nhiều nơi. Kiến trúc Phật giáo phát triển (Chuà Hang, tượng phật bằng đá).

+ Đạo Ấn Độ hay đạo Hinđu ra đời và phát triển, thờ 3 vị thần chính: Thần Sáng tạo, Thần Thiện, Thần Ac. Các công trình kiến trúc thờ thần cũng được xây dựng.

+ Chữ viết: từ chữ viết cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chữ sanskrit Văn học cổ điển Ấn Độ – văn học Hinđu, mang tinh thần và triết lý Hinđu giáo rất phát triển.

Tóm lại, thời Gúp ta đã định hình văn hoá truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo lớn và những công trình kiến trúc, tượng, những tác phẩm văn học tuyệt vời, làm nền cho văn hoá truyền thống Ấn Độ có giá trị văn hoá vĩnh cửu.

– Người Ấn Độ đã mang văn hoá, đặc biệt là văn hoá truyền thống truyền bá ra bên ngoài mà Đông Nam Á là ảnh hưởng rõ nét nhất. Việt Nam củng ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ (tháp Chàm, đạo Phật, đạo Hinđu).