Bài 10: Liên bang Nga ( Tiết 1 – Tự nhiên, dân cư, xã hội)

Địa lí 11 – B: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 10. LIÊN BANG NGA

 Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, XÃ HỘI

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

– Biết một số đặc điểm về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Liên Bang Nga.

– Trình bày được đặc điểm về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

– Phân tích các đặc điểm về dân số, phân bố dân cư của Liên Bang Nga và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

2. Kĩ năng:

– Sử dụng bản đồ, lược đồ tự nhiên, bảng số liệu để nhận biết một số đặc điểm về vị trí địa lí, lãnh thổ và về tự nhiên, tài nguyên khoáng sản của Liên Bang Nga.

– Phân tích lược đồ dân cư, số liệu về dân số, tháp dân số để nhận xét được Liên Bang Nga là một quốc gia đông dân nhưng dân số đang giảm dần, dân cư phân bố không đều.

3. Thái độ:

Khâm phục tinh thần hi sinh của dân tộc Nga đã cứu loài người thoát khỏi ách phát xít Đức trong Đại chiến thế giới II và tinh thần sáng tạo của nhân dân Nga, sự đóng góp lớn lao của người Nga cho kho tàng văn hóa chung của thế giới.


NỘI DUNG CHÍNH

I. Vị trí địa lí và lãnh thổ

lien-bang-nga

Hình: Vị trí và phạm vi lãnh thổ Liên bang Nga

– Diện tích: 17,1 triệu Km2, lớn nhất thế giới.

– Lãnh thổ trải dài ở phần Đông Âu và Bắc Á, giáp với nhiều quốc gia.

– Thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên.

→ Thuận lợi giao lưu, phát triển kinh tế.

II. Điều kiện tự nhiên

dia-li-tu-nhien-lb-nga

III. Dân cư và xã hội

1. Dân cư

– Dân số đông: 143,9 triệu người (2015), đứng thứ 8 trên thế giới.

– Dân số ngày càng giảm do tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên âm (-0,7%), nhiều người ra nước ngoài sinh sống nên thiếu nguồn lao động.

– Dân cư phân bố không đều: Tập trung ở phía Tây.

– Tỉ lệ dân thành thị cao: 70%.

– Là quốc gia có nhiều dân tộc, 80% người Nga.

2. Xã hội

– Nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học nghệ thuật, nhiều công trình khoa học lớn có giá trị.

– Đội ngũ khoa học, kĩ sư, kĩ thuật viên lành nghề đông đảo, nhiều chuyên gia giỏi.

– Trình độ học vấn cao, 99% dân số biết chữ.

->Thuận lợi cho Liên Bang Nga tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới và thu hút vốn đầu tư của nước ngoài.