Bài 11- Tiết 3: Kinh tế Nhật Bản (tiếp theo)

Bài 11. NHẬT BẢN

Tiết 3. KINH TẾ (tiếp theo)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

– Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố một  số ngành kinh tế dịch vụ và nông nghiệp của Nhật Bản.

– Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại các vùng kinh tế.

– Biết và ghi nhớ một số địa danh.

2. Kĩ năng:

– Rèn luyện cho HS kĩ năng đọc bản đồ kinh tế (các trung tâm công nghiệp, phân bố sản xuất nông nghiệp).

– Kĩ năng khai thác và xử lí số liệu, BKT, biểu đồ để rút ra kiến thức.


II. Các ngành kinh tế ( tiếp theo tiết 2 )

2. Dịch vụ

– Thương mại: đứng thứ 4 thế giới

+ Xuất khẩu trở thành động lực của sự tăng trưởng kinh tế Nhật, chiếm 68% giá trị GDP (2004).

+ Tình hình phát triển: chiếm 9,4% kim ngạch XK thế giới, thị trường rộng lớn…

– Đứng đầu thế giới về vốn đầu tư trực tiếp FDI và vốn viện trợ ODA.

– Tài chính ngân hàng: đứng đầu thế giới.

– Giao thông vận tải: đứng thứ 3 thế giới về vận tải biển.

3. Nông nghiệp

– Điều kiện phát triển:

+ Tự nhiên: đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, thiếu đất canh tác, có xu hướng thu hẹp, chịu nhiều thiên tai…

+ Kinh tế – xã hội: CN phát triển mạnh ® thực hiện hiện đại hoá trong sản xuất, lao động và trình độ khoa học kĩ thuật.

– Tình hình phát triển:

+ Cơ cấu: đa dạng (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản) ® sản phẩm phong phú.

+ Nền nông nghiệp hiện đại, thâm canh năng suất cao, hướng vào xuất khẩu.

– Vai trò của nông nghiệp: thứ yếu.

III. Các vùng kinh tế

– Bốn vùng kinh tế ứng với 4 đảo lớn.

– Vùng phát triển nhất là: đảo Hunsu.


LUYỆN TẬP

A. Trắc nghiệm:

Hãy chọn câu trả lời đúng:

1. Nguyên nhân chính khiến Nhật Bản phải đẩy mạnh thâm canh trong nông nghiệp là:

a. Thiếu lương thực.

b. Diện tích đất nông nghiệp ít.

c. Công nghiệp phát triển.

d. muốn tăng năng suất.

2. Hai ngành có ý nghĩa to lớn trong khu vực dịch vụ của Nhật Bản là:

a. Thương mại và du lịch.

b. Thương mại và tài chính.

c. Du lịch và tài chính.

d. Tài chính và giao thông.

B. Tự luận:

1. Nêu một số đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp Nhật Bản?

2. Tại sao nói xuất khẩu là động lực tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản?