Bài 13: Cộng hòa Ấn Độ ( Tiết 1 )

Địa lí 11 – B: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 13. CỘNG HÒA ẤN ĐỘ

Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

I. Vị trí và đặc điểm tự nhiên

1. Vị trí địa lí

– Nằm ở phía Nam châu Á.

– Vĩ độ: khoảng 8 độ Bắc – 37 độ Bắc.

– Diện tích: 3.287.590 km² (hạng 7 thế giới )

ban-do-an-do

– Tiếp giáp:

+ Phía Bắc: Pa-kix-tan, Ap-ga-nix-tan, Trung Quốc, Nê-pan, Bu-tan, Mi-an-ma, Băng-la-đét.

+ Phía Tây, Nam, Đông: Ấn Độ Dương.

-> Thuận lợi quan hệ với nhiều nước bằng cả đường bộ và đường biển.

2. Tự nhiên

a. Địa hình:

– Phía Bắc: chân núi Hi-ma-lay-a (S nhỏ) nhiều lâm sản quý, phát triển du lịch.

– Đồng bằng sông Hằng: đất phù sa màu mỡ, nơi có điều kiện trồng cây lương thực tốt nhất của Ấn Độ.

– Hoang mạc Tha: khí hậu khô hạn.

– Phía Nam: cao nguyên Đê-can rộng lớn, nằm giữa hai dãy núi Gát Tây và Gát Đông. Khí hậu khô hạn, ít có gí trị nông nghiệp.

– Hai dải đồng bằng nhỏ hẹp dọc ven biển, đất đai tương đối màu mỡ có giá trị về nông nghiệp.

b. Khí hậu:

– Mùa hạ gió mùa Tây Nam thổi từ Ấn Độ Dương vào (tháng 5-10), gây mưa nhiều ở sườn Tây của Gát Tây và đồng bằng sông Hằng. Thuận lợi trồng lúa nước, đay, mía…

– Khó khăn: gây lũ lụt, mùa đông mưa rất ít, đặc biệt là vùng Tây Bắc, đồng bằng sông Ấn (hoang mạc Tha), giữa cao nguyên Đê-can gây hạn hán.

c. Khoáng sản:

 Quặng sắt, dầu mỏ, than đá, crôm….là cơ sở để phát triển công nghiệp.

II. Dân cư và xã hội

1. Đặc điểm chung

– Dân số đông: 1,2 tỉ người (2011) thứ 2 thế giới.

– Dân số tăng nhanh qua các năm: mỗi ngày có hơn 80.000 trẻ em sinh ra, mỗi năm tăng thêm 20 triệu người.

– Là cái nôi của nền văn minh cổ đại.

– Trình độ dân cư cao.

2. Sức ép của bùng nổ dân số

– Khó khăn về kinh tế: nền kinh tế phát triển chưa cân đối với sự gia tăng dân số…

– Khó khăn về xã hội: mức sống thấp, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường…

– Biện pháp:

+ Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

+ Bài trừ những luật lệ và hủ tục lạc hậu.

3. Sự đa dạng, phức tạp về xã hội

– Có nhiều dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo đảng phái.

– Sức ép:

 + Mâu thuẫn dân tộc, xung đột tôn giáo.

 + Tình trạng bất bình đẳng, sự phân biệt đẳng cấp chưa được xóa bỏ.

 + Nhiều ngôn ngữ gây khó khăn truyền thông.

– Giải pháp:

+ Giải quyết dân tộc, tôn giáo.

+ Sử dụng tiếng Anh rộng rãi.


Trắc nghiệm:

Hãy chọn câu trả lời đúng:

1. Vùng có lượng mưa lớn nhất ở Ấn Độ là:

a. Đồng bằng sông Hằng.

b. Cao nguyên Đê-can.

c. Dãy Gát Tây.

d. Dãy Gát Đông.

2. Loại thiên tai gây nhiều khó khăn nhất cho sản xuất nông nghiệp ở Ấn Độ là:

a. Bão.

b. Hạn hán.

c. Động đất

d. Núi lửa.