Phân phối chương trình Địa Lí 11 ( Nâng cao )

LỚP 11: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Cả năm : 37 tuần (52 tiết)

Học kì I : 19 tuần (18 tiết)

Học kì II : 18 tuần (34 tiết)

Học kì I kết thúc ở Bài 8:  Cộng hòa Liên bang Braxin (Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội)

diali 11-hk1

Tiếp theo là chương trình Học kỳ 2 nhé !

diali 11-hk 2

Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.

Các bạn hãy sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm nhanh bài học nhé !