Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 8. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC .

1. Kiến thức

– Biết được các đặc điểm tự nhiên cơ bản nhất của Biển Đông.

– Đánh giá được ảnh hưởng của Biển Đông đối với thiên nhiên VN

biển đông

2. Kĩ năng

– Đọc bản đồ địa hình vùng biển, nhận biết các đường đẳng sâu, thềm lục địa, dòng hải lưu, các dạng ĐH ven biển, mối quan hệ giữa ĐH ven biển và đất liền.

– Liên hệ thực tế địa phương về ảnh hưởng của biển đối với các mặt tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thiên tai.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC

Xem NGAY  TẠI ĐÂY