Tiếng Anh Căn bản- Bài 9: Câu hỏi YES – NO với động từ TO BE

Bài này củng cố thêm cách áp dụng động từ TO BE để đặt một loại câu hỏi đặc thù – câu hỏi Yes -No. Câu hỏi Yes- No với động từ TO BE bắt đầu bằng biến thể của động từ TO BE tương ứng với chủ ngữ sau nó. Người ta gọi đây là câu hỏi Yes – No vì để trả lời câu hỏi này, ta phải bắt đầu bằng YES hoặc NO.

 
* CÔNG THỨC YES-NO VỚI ĐỘNG TỪ TO BE:
 
TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ ? 
 
– Lưu ý:
 
+ TO BE phải là biến thể tương ứng với chủ ngữ đi liền sau nó (AM hay IS hay ARE)
+ Bổ ngữ có thể là tính từ, danh từ, ngữ danh từ, trạng ngữ 
 
– VD:
+ ARE YOU TIRED? = Bạn có mệt không? 
+ ARE YOU A DOCTOR? = Bạn có phải là bác sĩ không?
+ IS HE A FAMOUS SINGER? = Anh ấy có phải là một ca sĩ nổi tiếng không?
+ IS SHE HERE? = Cô ấy có ở đây không? (HERE là trạng từ)
+ IS IT ON THE TABLE? = Nó có phảiở trên bàn không?
 
* CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YES-NO:
 
– Nếu trả lời YES thì trả lời theo công thức: YES, chủ ngữ + TO BE. 
– Nếu trả lời NO, thì trả lời theo công thức: NO, chủ ngữ + TO BE + NOT
+ Bạn hãy nhớ là TO BE phải được chia đúng theo chủ ngữ. 
 
– VD: 
+ ARE YOU THIRSTY? = Bạn có khát nước không?
Trả lời YES: YES, I AM.
Trả lời NO: NO, I AM NOT. 
 
+ IS SHE YOUR GIRLFRIEND? = Cô ấy là bạn gái của anh hả?
Trả lời YES: YES, SHE IS.
Trả lời NO: NO, SHE IS NOT. (viết tắt = NO, SHE ISN'T)
 
+ ARE THEY YOUR FRIENDS? = Họ là bạn của anh hả?
Trả lời YES: YES, THEY ARE
Trả lời NO: NO, THEY ARE NOT (viết tắt: NO, THEY AREN'T).
 
* Trong văn nói hàng ngày, ta thường dùng dạng viết tắt. Dạng đầy đủ thường để dành khi ta muốn nhấn mạnh ý muốn nói.