Cách sử dụng “Enough” trong tiếng Anh

Enough nghĩa tiếng Việt có nghĩa là “đủ”. Tuy rất ngắn gọn và không bao hàm nhiều nghĩa nhưng Enough lại được bắt gặp khá thường xuyên trong các câu nói và viết. Vì vậy, để nắm chắc từng câu một, hãy cùng nhau rà soát lại kiến thức cơ bản với từ Enough nhé. Phần này khá đơn giản, chỉ cần đọc qua là bạn hiểu ngay, nhưng nếu không vững mình tin là các bạn sẽ còn nhầm lẫn rất nhiều …hihi… thôi chúng ta bắt đầu nào !

 
1. Về khái niệm:
Enough có nghĩa là đủ những không đơn giản như “đủ” trong tiếng việt. Đôi khi enough ám chỉ rằng số lượng hoặc kích cỡ của một vật vừa phải hoặc thích hợp.
 
– Khi sử dụng “not enough” có nghĩa là có vấn đề với số lượng hoặc kích cỡ của một vật nào đó. Số lượng không đủ.
 
2. Cách sử dụng enough trong câu:
– “Enough” được dùng với tính từ và trạng từ. “Enough” đứng sau tính từ và trạng từ, sau “enough” là một động từ nguyên thể có “To”.
 
Dạng khẳng định:
            S + tobe + adj + enough + (for SB) + to infinitive
            S + V + adv + enough + (for SB) + to infinitive
 
                                                                   Note: SB là tân ngữ (O)
 
Ex: 
She is tall enough to reach the picture on the wall.
The water is warm enough to wash the clothes.
He runs fast enough to get the first prize.
 
Dạng phủ định:
S + tobe not + adj + enough + (for SB) + to infinitive
S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for SB) + to infinitive
 
Ex: 
She is not tall enough to reach the picture on the wall.
The water is not warm enough to wash the clothes.
He dodoessn’t run fast enough to get the first prize.
 
“Enough” cũng được dùng với danh từ. Khi đó “enough” đứng trước danh từ.
            S + V + enough + noun + (for SB) + to infinitive
Ex: 
I don’t have enough money to buy that car.
She has enough time to finish her exercises.
There is enough food in the fridge for us to eat during the weekend.
 
Không quá dài để nhớ phải không nào? Chúc các bạn học tốt nhé.