Phân biệt “Too” và “So” , ” Either” và “Neither”

Phân biệt "Too" và "So" – " Either" và "Neither"

 Tiếp tục những bài viết về những kiến thức cơ bản trong tiếng anh, bài này nội dung về Too/so, Either/neither mục đích chính là giúp các bạn đang nắm chắc những kiến thức nền tảng. 

too-so-either-neither
Hai cặp từ Too/so, Either/neither rất thường được dùng trong văn viết (verbal) cũng như văn nói (non-verbal). Tuy nhiên, nhiều khi các bạn vẫn bị nhầm lẫn cách dùng các từ này và vị trí của các từ này trong câu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và học cách nhận biết dấu hiệu để sử dụng các từ này cho chính xác nhé.
 
Về cơ bản, TOO/SO và EITHER/NEITHER đều có chung nghĩa là “cũng” .

1. TOO/SO: Chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định.

– TOO: dùng cuối câu.
+ A: I LOVE YOU. (anh yêu em)
+ B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh)
 
– SO: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền trước chủ ngữ.
–EX1:
+ A: I LOVE ENGLISH. (tôi yêu thích tiếng Anh)
+ B: SO DO I.(tôi cũng vậy) (do câu A nói dùng hiện tại đơn phải động từ thường, do đó trợ động từ là DO cho chủ ngữ là I)
 
–EX 2:
+ A: I AM A STUDENT. (tôi là sinh viên)
+ B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy). (do câu người nói trước dùng AM, nên phải mượng IS đứng sao SO cho hợp với MY YOUNGER BROTHER, là danh từ số ít)
 
– EX 3:
+ A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (tôi đã học trường Lê Hồng Phong)
+ B: SO DID I. (tôi cũng vậy) (vì câu người nói trước dùng thì quá khứ đơn, nên trợ động từ tương ứng đặt sau SO phải là DID).
 
2. EITHER/NEITHER: Chỉ dùng trong câu mang nghĩa phủ định.
– EITHER: đứng cuối câu.
A: I DON’T LIKE FISH. (tôi không thích cá)
B: I DON’T, EITHER. (tôi cũng không)
 
– NEITHER: đứng đầu câu, mượn trợ động từ, trợ động từ đứng liền sau NEITHER và đứng liền trước Chủ ngữ.
A: I DON’T LIKE FISH. (tôi không thích cá)
B: NEITHER DO I. (tôi cũng không)

Dưới đây là 1 số bài tập đơn giản cho các bạn làm luyện thi đại học tiếng anh.
 
Ex1: Put “so” and “too” in the blanks.
1. Ali speaks French well and …..does her brother.
2. Chris can ski, I can………
3. They`ve a color TV, Mary have……………..
4. We live in a small flat,………do they
5. Mary didn`t know the answer to the teacher`s question,…………did Tom
6. Tom plays chess well, ………..does Minh
7. Mr.Nam didn`t win the race. Mr.Trang didn`t……………….
8. My wife can`t play the piano,………….can her sister
9. She wore a green coat yesterday, ………..wore Bill.
10. Lan doesn`t like sweets,………… does Huong
 
Ex 2: Rewrite the followed using “so – too – either – neighther”.
1. I have told you, and ( Your father )
2. She hasn’t bought a glass of water, and (WE )
3. What you eat is healthful, and ( WHAT YOU DRINK)
4. None of my friends has come, and ( YOU)
5. She can never drive a car, and (WE )
6. I don’t think you can do it, and ( MY MOTHER)
7. My mother thinks they will come soon, and (I )
8. What he has done is encouraging, and ( YOUR WORK)
9. The reason why he has passed the exam is unknown, and ( HE)
10. We like him, and (YOU)
 
Ex 3. Điền Too, So, Either, Neither vào chỗ trống:
1. I am a student, and Mary is, _________ .
2. I am twenty, and _______ is Peter.
3. My sister can swim and _________ can I.
4. We can sing, and _________ can they.
5. Peter likes tea, and I do, ________ .
6. We play tennis, and ________ do they.
7. – I can cook. – I can, ________ .
8. – I drink coffee. – ________ do I. 
 
Too/so either/neither là một mảng ngữ pháp tương đối đơn giản trong bài thi đại học. Vì vậy, các bạn nên cố gắng luyện tập để được điểm tối đa khi đề bài cho có liên quan đến phần này. Chúc các bạn học tốt.