1 số chú ý về chức năng giao tiếp trong đề thi đại học

Đừng luôn nghĩ rằng luyện thi đại học Tiếng Anh chỉ toàn ngữ pháp thôi, có rất nhiều khi đề bài đưa ra các câu hội thoại ngắn và đòi hỏi bạn phải điền một câu trả lời xã giao để đáp lại câu nói đó- khi ấy các ngôn ngữ và lời thoại giao tiếp lại rất cần thiết.

Tuy nhiên, với lối mòn suy nghĩ luyện thi đại học tiếng Anh – học ngữ pháp nên một số bạn đã vô tình quên mất một mảng cũng rất quan trọng trong Tiếng Anh- đó là Tiếng Anh giao tiếp. Bài học hôm nay, hãy cùng soanbaionline tìm hiểu chức năng này nhé.
 
I/ THANKS AND APOLOGIES
  A .THANKS – LỜI CÁM ƠN
     1. SENTENCES AND STRUCTURE 
Thank you
Thank you very much
Thanks
Thanks a lot
Thanks for your advice
I’m really grateful to you
It was very kind of you
I really/highly appreciate it
Thanks anyway (Cám ơn người khác đã giúp mình cho dù điều người đó làm không mang lại lợi ích gì cho mình)
Note: Đôi khi, người nói có thể thêm một ít thông tin trong lời cám ơn của mình, đặc biệt là khi cám ơn những lời khuyên, động viên, khen ngợi.
 
Example 1: 
A: What a beautiful dress you’re wearing!
B: Thanks. I made it myself.
 
Example 2: 
A: Don’t worry, John. I believe you can make it
B: Thank you. I’ll try my best
 
    2. ANSWER – ĐÁP LẠI
You’re welcome
No problem
It’s OK
Not at all
Never mind
Don’t mention it
(It’s) my pleasure (dùng trong những tình huống trang trọng)
 
Example 1: 
A: Thanks for reminding me.
B: You’re welcome.
 
 B. APOLOGIES – LỜI XIN LỖI
   1. SENTENCES AND STRUCTURE.
I’m sorry (for…)
I’m so / very / terrible / extremely sorry
I apologize for…
I hope you’ll forgive my…
Please accept my apologies for…
Note: Thông thường, người xin lỗi sẽ đưa ra lí do phạm lỗi, nhận trách nhiệm về mình, hoặc hứa một điều gì đó.
 
Example: 
Oh, I’m sorry. I didn’t see you. (lí do làm sai)
I’m so sorry. It’s all my fault. (nhận trách nhiệm)
I’m sorry. I’ll be more careful next time. (lời hứa)
 
  2. ANSWER.
That’s alright
Never mind
Don’t worry about it
Don’t apologize
It doesn’t matter
It’s OK
Forget about it
No harm done
It’s not your fault
Please don’t blame yourself.
 
Example 1:
A: I apologize for the noise last night
B: Don’t worry about it
 
Example 2: 
A: I’m very sorry. I just forgot to bring your book
B: It’s alright
 
Note: Người nói cũng có thể đưa ra lí do mình tha lỗi cho người khác.
 
Example 1: 
A: I apologize for the noise last night
B: Don’t worry about it. I slept very well all night.
 
II/ ADVICES, SUGGESTIONS AND WARNINGS:
  A. LỜI KHUYÊN – ADVICE
   1. SENTENCES AND STRUCTURES.
You should/ought to: You should pay attention to your study
You need to: You need to go see the doctor soon
If I were you, I would: If I were you, I would call her right now
Why don’t you: why don’ you find another job?
 
Example 1: 
A: My math test is coming, but I’m not ready yet
B: If I were you, I would start reviewing it right away
 
Example 2: 
A: I’m always broke at the end of the month
B: I think you should reconsider your spending
 
   B.LỜI ĐỀ XUẤT – SUGGESTIONS
    1. SENTENCES AND STRUCTURES 
What/ How about: How about going to the concert tonight?
Why don’t we: Why don’t we take a hiking trip tomorrow?
Let’s: Let’s discuss this problm right now
We could: We could eat at Pablo’s. It’s wonderfull
I suggest we: I suggest we leave the party soon
Have you thought of: have you ever thought of giving him a tie?
 
    2. ANSWERS.
It’s a good idea
Sounds great/Sounds like fun
I don’t think it’s a good idea
 
Example 1: 
A: I’m so bored. Sitting around here makes me sick
B: How about watching some movies?
 
Example 2: 
A: Next Saturday is Jane’s birthday
B: Really? So, let’s make her a surprising party
 
   C. LỜI CẢNH BÁO – WARNINGS
       1. SENTENCES AND STRUCTURES.
Or: Don’t stay up late, or you’ll be late tomorrow
Otherwise: Work harder, otherwise you won’t get promotion
Watch out!: Watch out! There’s a hole on the ground
Be careful!: Be careful! The box is very heavy
You’d better: You’d better no swim too far away
 
     2. ANSWER.
OK! I will/won’t
Don’t worry. I will/won’t
 
Example 1: 
A: Don’t stay up late, or you’ll be late tomorrow
B: Don’t worry, I won’t (stay up late)
 
Example 2: 
A: You’d better submit the assignment on time
B: OK. I will (submit the assignment on time)
 
Những gợi ý câu trả lời mẫu đối với những tình huống thường gặp trong tiếng anh giúp cho chúng ta không chỉ hiểu tiếng anh hơn mà còn giúp trau dồi thêm những cách trả lời để có thể làm bài luyện thi đại học Tiếng Anh thật tốt cũng như có thêm vốn ngoại ngữ để vận dụng trong giao tiếp hàng ngày với người nước ngoài. Chúc các bạn học tốt!

Ý kiến của bạn: