Hơn 1000 năm dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung quốc ( Từ năm 179 TCN đến năm 938)

 Sau khi Triệu Đà thôn tính được nước Âu Lạc ( năm 179 TCN), các triều đại phong kiến phương Bắc nối tiếp nhau đô hộ nước ta. Nước Âu Lạc bị chia thành quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản.

 Bọn quan lại đô hộ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục người hán, học chữ Hán, sống theo pháp luật của người Hán.
 Mặc dù sống dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung quốc, nhưng dân ta không chịu khuất phục, vẫn giữ được phong tục truyền thống vốn có của dân tộc như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân như đua thuyền, đánh vật và hát các làn điệu dân ca.  Đồng thời dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thủy tinh, làm trang sức bằng vàng, bạc… của người dân phương Bắc.
 
 Không cam chịu sự áp bức bóc lột của bọn thống trị phương Bắc, nhân dân ta liên tục nổi dậy, đánh đuổi quân đô hộ. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng( năm 40),  cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248), Lý Bí ( năm 542), Triệu Quang Phục (năm 550), Mai Thúc Loan ( năm 722), Phùng Hưng ( khoảng năm 776), Khúc Thừa Dụ ( năm 905), Dương Đình Nghệ ( năm 931).
soan bai bach dang 938 
 Chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt của Ngô Quyền (năm 938) đã chấm dứt hơn một ngàn năm độ hộ của phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập hoàn toàn cho dân ta.