Buổi đầu dựng nước và giữ nước

 Trên đất nước ta, từ xa xưa đã có người sinh sống. Khoảng vào năm 700 TCN  nước Văn Lang ra đời trên địa phận Bắc bộ và  Bắc trung bộ. Đó là buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân ta. Lịch sử gọi đó là thời đại Hùng Vương- An Dương Vương.

 
  Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Vua- gọi là Hùng Vương. Giúp Vua Hùng cai quản đất nước có các lạc hầu, lạc tướng . Vua, lạc hầu, lạc tướng thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội. Dân thường thì được gọi là lạc dân. Tầng lớp nghèo hèn nhất, thấp kém nhất là nô tì.
  Dưới thời các vua Hùng, nghề chính của các lạc dân là làm ruộng. Chủ yếu là trồng lúa, khoai, đậu, các loại cây ăn quả…họ cũng biết nấu xôi, gói bánh chưng, bánh giầy… ngoài ra người Lạc việt còn biết trồng đay, trồng dâu nuôi nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải. Họ cũng biết đúc đồng làm tên, giáo mác, lưỡi cày, trống, chiêng; đan thuyền nan, đóng thuyền gỗ.
 Người lạc việt ở nhà sàn để tránh thú dữ và hợp thành các làng, bản. Họ thờ thần Đất, thần Mặt trời.
 Người lạc việt có tục nhuộm răng đen, ăn trầu…
 Nước Văn Lang tồn tại qua 18 đời vua Hùng.
soan bai nha nuoc van lang
  Năm 218 TCN, quân Tần tràn xuống xâm lược các nước phương Nam. Thục Phán là người đã lãnh đạo người dân Âu Việt và Lạc Việt đánh lui quân xuân lược rồi sau đó dựng nên nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương, kinh đô đặt tại Cổ Loa( Nay là Đông Anh, Hà Nội).
  Thời Âu lạc người dân đã biết sử dụng rộng rãi các lưỡi cày đồng, biết rèn sắt chế tạo các loại nỏ bắn được một lúc nhiều mũi tên.
 Thời đó, Triệu Đà- vua của nước Nam Việt ( miền Nam Trung Quốc ngày nay), nhiều lần kéo quân sang xâm lược nước Âu Lạc. Người Âu Lạc đoàn kết một lòng chống giặc, lại có tướng chỉ huy giỏi, vũ khí tốt, thành trì kiên cố nên lần nào quân giặc cũng bị đánh bại.
  Tương truyền rằng, biết không thể đánh thắng nổi người Âu Lạc bằng sức mạnh quân sự, Triệu Đà đã hoãn binh, cho con là Trọng Thủy sang làm rễ An Dương Vương để điều tra cách bố trí lực lượng, chia rẽ nội bộ những người đứng đầu nhà nước Âu Lạc.
  Năm 179 TCN, Triệu Đà lại đem quân sang đánh Âu Lạc. An Dương Vương thua trận phải nhảy xuống biển tự vẫn. Từ đó, nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.