Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 (tiết 3 ) – nước VNDC Cộng hòa ra đời

4. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2/9/1945) – Ngày 25/8/1945, Chủ tich Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội. – Ngày 28/8/1945, Uỷ ban Dân tộc giải… Continue Reading