Các nước Đông Âu xây dựng CNXH trong hoàn cảnh nào? Thành tựu? Ý nghĩa?

Các nước Đông Âu xây dựng CNXH trong hoàn cảnh nào? Thành tựu? Ý nghĩa?

1. Hoàn cảnh:

      – Cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hâu (trừ Tiệp Khắc, CHDC Đức).

      – Các nước đế quốc tiến hành bao vây kinh tế và can thiệp, phá hoại về chính trị.

– Trong các thế lực chống CNXH vẫn tồn tại và ra sức chống phá (TS, địa chủ, lực lượng tôn giáo). Tuy vậy với sự hậu thuẫn của Liên Xô, công cuộc xây dựng CNXH của nhân dân Đông Âu đạt được thành tựu đáng kể.

b. Thành tựu:

 – Anbani: Trước chiến tranh nghèo, chậm phát triển nhất Châu Âu. Đến giữa những năm 1970 đã xây dựng được nền công nghiệp với hàng trăm xí nghiệp ngành điện cơ khí, luyện kim, hoàn thành điện khí hoá trong cả nước. Sản xuất nông nghiệp  thoả mãn nhu cầu lương thực của nhân dân.

      – Ba Lan: Năm 1983 sản xuất công nghiệp tăng 20 lần so năm 1970. Nông nghiệp tăng gấp đôi.Gần nửa nhân dân Ba Lan sống trong những ngôi nhà mới xây dựng dưới chính quyền của nhân dân.

 – Bungari:Tổng sản phẩm công nghiệp năm 1975 tăng 55 lần so năm 1939. Nông thôn hoàn toàn điện khí hoá.

      – Hungari, CHDC Đức, Tiệp Khắc.

c. Ý nghĩa:

      – Làm biến đổi căn bản đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi nước.

      – Góp phần tăng cường tiềm lực và vị thế của hệ thống XHCN trên thế giới.