Tình đoàn kết giữa Việt nam và Lào trong thời kỳ chống Pháp, Mỹ

Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam và  Lào trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ (1954-1975)?

Cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào có mối quan hệ mật thiết với nhau:

* Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954):

 – Tháng 3-1951 Liên minh Việt – Miên – Lào được thành lập nêu cao tinh thần đoàn kết chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương.

  – Tháng 4-1953 bộ đội Việt Nam phối hợp với bộ đội Pathét Lào mở chiến dịch Thượng Lào, giải phóng tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong Xa Lỳ. Căn cứ kháng chiến được mở rộng và nối liền với Tây Bắc Việt Nam.

 – Tháng 12-1953 phối hợp với bộ đội Pathét Lào, bộ đội Việt Nam mở chiến dịch Trung Lào, giải phóng thị xã Thà Khẹt và toàn bộ tỉnh Khăm Muộn, uy hiếp Sênô.

– Những thắng lợi của quân dân Việt Nam – Lào trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp đã buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (21-1-1954), công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.

* Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975):

– Sau khi Mỹ giúp bọn tay sai làm đảo chính, xoá bỏ nền trung lập ở Campuchia, ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia họp Hội nghị cấp cao (24-25/4/1970) để biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mỹ.

 – Nửa đầu năm 1970 quân tình nguyện Việt Nam ở Lào cùng quân dân Lào đập tan cuộc hành quân lấn chiếm Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng, giải phóng một vùng rộng lớn ở Nam Lào.

 – Tháng 2 và 3-1971 quân dân Việt Nam phối hợp với quân dân Lào đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” nhằm chiếm giữ đường 9- Nam Lào của 4,5 vạn quân nguỵ Sài Gòn, giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương .

– Thắng lợi của cách mạng Việt Nam buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari (27-1-1973), sau đó Mỹ phải ký Hiệp định Viêng Chăn với Lào (21-2-1973). Chiến thắng 30-4-1975 của Việt Nam đã cổ vũ và tạo điều kiện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Lào giành thắng lợi hoàn toàn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ra đời (2-12-1975).

– Tình đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào đã trở thành yếu tố thúc đẩy sự phát triển và thắng lợi của cuộc kháng chiến ở mỗi nước.