Toán chuyển động hỗn hợp lớp 5: Tính độ dài quảng đường không đặt ẩn số

Toán chuyển động hỗn hợp nhiều thành phần thuộc dạng khó nhất ở bậc tiểu học. Không đặt ẩn số để giải phương trình, liệu bạn có tìm ra đáp án ?

Đề bài:

Một gia đình đi du lịch trên một chiếc ôtô. Trên đường bằng, vận tốc ôtô là 63 km/h. Lên dốc thì vận tốc ôtô giảm còn 56 km/h. Xuống dốc thì vận tốc ôtô lại tăng lên thành 72 km/h. Nếu từ A đến B ôtô đi mất 4 giờ, còn đi từ B về A lại mất 4 giờ 40 phút.

Hỏi độ dài quãng đường giữa A và B là bao nhiêu?

Giải:

Theo bài ta có:

Thời gian Ô tô đi 1 km đường lên dốc hết   (giờ)

Thời gian Ô tô đi 1 km đường xuống dốc hết  (giờ)

-> Vậy thời gian ô tô đi lên dốc 1 km và xuống dốc 1 km là:   +  =  (giờ)

Vì quãng đường lên dốc và xuống dốc cả đi và về là bằng nhau nên vận tốc trung bình của ô tô khi lên và xuống dốc là: (1 + 1) :  = 63 (km/h)

Vì vận tốc khi đi đường bằng cũng là 63 (km/h) nên vận tốc trung bình trên quãng đường AB là không đổi (63km/h).

Tổng thời gian ô tô đi từ A đến B rồi lại đi từ B về A là:

4 giờ + 4 giờ 40 phút = 8 giờ 40 phút =  (giờ)

Tổng độ dài quãng đường AB và BA là: 63 x  = 546 (km)

Độ dài quãng đường AB là:  546 : 2 = 273 (km)

Đ/s: 273km