Đề thi học kỳ Rùa và Thỏ ai là người chiến thắng ? phương thức biểu đạt ?

I. ĐỌC HIỂU

Trong một cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ, thỏ tuy chạy nhanh nhưng cuối cùng rùa là người thắng cuộc. Nhưng thỏ không phục nó yêu cầu thi lại một lần nữa. Sau đóthỏ dùng hết tốc lực chạy một mạch đến đích. Thỏ thắng, lần này rùa lại không phục, nó nói:“Mỗi lần thi đều do anh chỉ định đường chạy, lần này tôi sẽ định đường thi chạy’’.Ở chặng đua đầu, thỏ vẫn là người chạy trước, nhưng khi đến bờ sông, thỏ không sao qua được. Nó chỉ đành dương mắt ngó rùa bơi qua sông. Thỏ đã thua, rùa lại thắng.

Sau đó gặp nhau trong cuộc thi tiếp, thỏ nói: ‘‘Tại sao chúng ta cứ ăn thua với nhau như thế? Chúng ta hãy hợp tác nhé!’’Thế là trên đất liền, thỏ cõng rùa chạy; đến bờ sông, rùa cõng thỏ trên lưng và cả hai vượt qua dòng nước.

Cuối cùng, rùa và thỏ đều chiến thắng.

  ( Phỏng theo 50 câu chuyện làm thay đổi cuộc sống của bạn, NXB Đồng Nai 2010)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. Truyện đã gợi nhớ đến thể loại truyện dân gian nào em đã được học.( 1,0 điểm)

Câu 2: Xác định một danh từ và một động từ trong văn bản trên, đặt câu với mỗi từ loại em vừa tìm được.( 1,0 điểm)

Câu 3: Nêu nội dung văn bản trên.( 1,0 điểm)

Câu 4: Từ nội dung văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân.( 1,0 điểm)

III. LÀM VĂN ( 6,0 điểm) 

Ngôi trường xem là ngôi nhà thứ hai của mỗi thế hệ học sinh. Em hãy viết một bài văn kể về ngôi trường của mình.