Bài 40: Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế các đảo ven bờ và CN dầu khí ( địa 9 )

Bài 40: THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

Đặt vấn đề

Ở hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu sự phát triển tổng hợp kinh tế biển-đảo, đó là sự phát triển nhiều ngành gồm: khai thác môi trường chế biến hải sản, du lịch biển-đảo, khai thác và chế biến khoáng sản biển, giao thông vận tải biển. Giữa các ngành có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển.

Bài thực hành hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiềm năng phát triển kinh tế của các đảo ven bờ và hiểu thêm về sự p. triển của các ngành công nghiệp dầu khí trong những năm qua.

Bài tập 1.

Dựa vào H40.1 và bản đồ KT VN cho biết những đảo nào có đ/k thích hợp để pt tổng hợp các ngành kinh tế biến? ( Nêu những điều kiện của từng đảo).

– Các đảo : Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc-> phát triển ngành KT biển: N-L-NN-du lịch, dịch vụ biển.

Bài tập 2.

– Từ năm 1999-2003 sản lượng khai thác dầu thô tăng liên tục-> hầu như toàn bộ lượng dầu  khai thác được đều xuất khẩu dưới dạng thô. Trong khi xuất khẩu dầu thô, nước ta phải nhập khẩu xăng dầu chế biến ngày càng tăng.

=> Ngành CN dầu khí nước ta chưa phát triển, đây chính là điểm yếu của công nghiệp dầu khí nước ta.

 Sơ đồ: