Câu 56: Tình hình kinh tế – chính trị Nhật Bản trong thập kỷ 90

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới

Câu 56. Nêu những nét cơ bản về tinh hình kinh tế và chính trị của Nhật Bản trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX.

Hướng dẫn làm bài.
 
– Kinh tế : Mặc dù nền kinh tế suy thoái, nhưng Nhật Bản vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới (năm 2000, GNP là 4895 tỷ USD, GDP bình quân là 38.690 USD).

– Khoa học – kĩ thuật: phát triển ở trình độ cao. Năm 1992, phóng 49 vệ tinh nhân tạo, hợp tác với Mỹ, Nga trong các chương trình vũ trụ quốc tế.

– Văn hóa : là nước phát triển cao nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
 
– Chính trị : từ 1993 – 2000, tình hình chính trị – xã hội Nhật không ổn định (động đất, khủng bố, nạn thất nghiệp…)
 
– Đối ngoại : Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ. Học thuyết “Miydaoa” và “Hasimôtô” coi trọng quan hệ với Tây Âu, mở rộng đối ngoại trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt với Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.
 
– Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, Nhật nỗ lực vươn lên thành một cường quốc chính trị để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế.