Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12:  SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1. Kiến thức

– Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp.

 – Biết sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm .

2. Kĩ năng:

 – Phân tích biểu đồ để thấy rõ nước ta có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng.

 – Phân tích bản đồ, lược đồ để thấy rõ sự phân bố của 1 số ngành công nghiệp trọng điểm, các trung tâm công nghiệp ở nước ta.

 – Xác định trên bản đồ công nghiệp VN hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất là Đông Nam Bộ và ĐB. sông Hồng.

* Kĩ năng sống:

– Tư duy: Thu thập và xử lí thông tin từ lược đồ, bản đồ, biểu đồ và bài viết để tìm hiểu về cơ cấu ngành công nghiệp; tình hình phát triển và phân bố một số ngành công nghiệp.

– Giao tiếp:Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi làm việc theo nhóm.

–  Làm chủ bản thân: Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm cá nhân trong nhóm.

– Tự nhận thức, thể hiện sự tự tin khi làm việc cá nhân .


NỘI DUNG CHÍNH

I. Cơ cấu ngành công nghiệp :

– Phát triển nhanh, cơ cấu ngành đa dạng

– Một số ngành công nghiệp trọng điểm đã được hình thành: CN khai thác nhiên liệu, CN chế biến LTTP, CN cơ khí, điện tử, công nghiệp dệt may… dựa trên những thế mạnh về TNTN và nguồn lao động.

– Phân bố tập trung ở một số vùng nhất là ĐNB và ĐB. sông Hồng.

II. Các ngành công nghiệp trọng điểm

1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu :

– Khai thác than ở Quảng Ninh mỗi năm sản xuất từ 15 đến 20 triệu tấn.

– Khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam(Vũng Tàu)đã khai thác hàng trăm triệu tấn dầu và hàng tỉ m³ khí.

2. Công nghiệp điện :

–  Gồm nhiệt điện và thuỷ điện , mỗi năm sx trên 40 tỉ kwh, sản lượng ngày càng tăng.

+ Các nhà máy thủy điện lớn: Hòa Bình, Y-a-ly, Trị An…

+ Các nhà máy nhiệt điện lớn nhất: Phú Mĩ, Phả Lại

3. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm :

– Chiếm tỉ trọng lớn nhất 24,4% trong cơ cấu CN gồm: CB sản phẩm trồng trọt, CB sản phẩm chăn nuôi, CB thủy sản.

– Phân bố rộng khắp cả nước, tập trung lớn nhất là TP. HCM, HN, HP, Biên Hòa, Đà Nẵng.

4. Công nghiệp dệt may :

Các trung tâm lớn: TP.HCM, HN, Đà Nẵng, Nam Định.

III. Các trung tâm công nghiệp lớn

– Hai khu vực lớn :  Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng

– Hai trung tâm lớn nhất : TP.HCM và Hà Nội.