Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. Các nhân tố tự nhiên :

– Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo cơ sở để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành : năng lượng, luyện kim, hóa chất, sx vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm…

– Sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thế mạnh khác nhau của các vùng.

II. Các nhân tố kinh tế – xã hội

1. Dân cư và lao động :

– Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn

 – Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng :

– Đang được cải thiện nhất là các vùng KT trọng điểm, song còn nhiều hạn chế.

3. Chính sách phát triển công nghiệp :

– Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp: chính sách công nghiệp hoá và đầu tư, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và đổi mới các chính sách khác

4. Thị trường :

– Ngày càng mở rộng, song đang bị  cạnh tranh của hàng ngoại nhập về mẫu mã, chất lượng… và sức ép cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Ý kiến của bạn: