Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Bài 2:  VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC .

1. Kiến thức

– Xác định được VTĐL và hiểu được tính toàn vẹn của phạm vi lãnh thổ nước ta.

– Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với đặc điểm tự nhiên, sự phát triển kinh tế – xã hội và vị thế của nước ta trên thế giới.

lanh tho viet nam

2. Kĩ năng

Xác định được trên bản đồ VN hoặc bản đồ TG vị trí và phạm vi lãnh thổ của nước ta.

3. Thái độ:

Củng cố thêm lòng yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng tham gia XD và bảo vệ Tổ quốc.

II. NỘI DUNG CHÍNH

– Xem chi tiết TẠI ĐÂY