Bài tập chữa lỗi diễn đạt ( Văn lớp 8 )

Bài tập chữa lỗi diễn đạt

I. Một vài chú ý khi viết câu:

– Khi viết câu, ngoài việc phải chú ý viết đúng ngữ pháp, còn cần chú ý đến mối quan hệ lô-gíc giữa các thành phần câu và các từ ngữ trong câu.

– Về mặt lô-gíc, cần chú ý tránh một số lỗi sau:

+ Lỗi mâu thuẫn lô-gíc giữa chủ ngữ và vị ngữ: Cái bàn này vuông.

+ Lỗi liệt kê không đồng loại: Em rất thích học văn, sử và nhiều môn học tự nhiên khác.

+ Quan hệ giữa các vế câu không lô-gíc: Vì trời mưa nên em vẫn đi học.

II. Luyện tập

Bài tập 1: Phát hiện lỗi lô-gíc trong các câu sau.Chữa lại các lỗi đó.

 1. Tố Hữu là một nhà thơ lớn, ông đã để lại hàng trăm bài văn tuyệt tác.
 2. Nếu không tin bạn thì sao em lại cố tình không nói những bí mật của em.
 3. Tuy nhà rất xa trường nhưng hôm nào em cũng đi học muộn.
 4. Trời đã bắt đầu tối nên em nhìn rõ bạn Nam đang vẫy em ở đầu phố.

Bài tập 2: Những câu sau mắc lỗi lô-gíc nào? Hãy chữa lại các lỗi đó.

 1. Em hứa sẽ học tốt các môn toán, lí, hoá và các môn khoa học xã hội khác.
 2. Con thích mua xe hay xe đạp?
 3. Trong việc học tập nói chung và lao động nói riêng, bạn Nam đều rất gương mẫu.

Bài tập 3: Đọc lại các bài tập làm văn của em và phát hiện các lỗi lô-gíc. Chữa lại các lỗi đó (nếu có).

Gợi ý

Bài tập 1: Chú ý đến mối quan hệ lô-gic giữa các vế câu.

 1. nhà thơ lớn – bài văn tuyệt tác
 2. Cặp quan hệ từ: nếu – thì
 3. Cặp quan hệ từ: tuy – nhưng
 4. Quan hệ từ: nên

Tham khảo cách chữa sau:

 1. Tố Hữu là một nhà thơ lớn, ông đã để lại hàng trăm bài thơ tuyệt tác.
 2. Vì không tin bạn nên em cố tình không nói những bí mật của em.
 3. Tuy nhà rất xa trường nhưng hôm nào em cũng đi học đúng giờ.
 4. Trời đã bắt đầu tối nhưng em vẫn nhìn rõ bạn Nam đang vẫy em ở đầu phố.

Bài tập 2: Chú ý đến mối quan hệ lô-gic giữa các từ ngữ cùng chức vụ ngữ pháp.

 1. quan hệ giữa: toán, lí, hoá và các môn khoa học xã hội
 2. quan hệ giữa: xe hay xe đạp
 3. quan hệ giữa: việc học tập nói chung và lao động nói riêng

Tham khảo cách chữa sau:

 1. Em hứa sẽ học tốt các môn toán, lí, hoá và các môn khoa học xã hội.
 2. Con thích mua xe máy hay xe đạp?
 3. Trong cả việc học tập và lao động, bạn Nam đều rất gương mẫu.

Bài tập 3: Các bạn tự phát hiện các lỗi lô-gíc tương tự, phân tích và tìm cách chữa lỗi, nên ghi ra sổ riêng để tránh mắc lại lỗi này.

Ý kiến của bạn: