Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 – Phần 8

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 7

Câu 51: Hãy gạch chân các từ Hán Việt trong các câu sau:

 1. Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà.
 2. Hoàng đế đã băng hà.
 3. Các vị bô lão cùng vào yết kiến vua.
 4. Hoa Lư là cố đô của nước ta.

Câu 52: Hãy xếp các từ Hán Việt vừa tìm được (ở câu 51) theo sắc thái sau:

 1. Sắc thái trang trọng: ……………………………………………
 2. Sắc thái tao nhã ……………………………………………………
 3. Sắc thái cổ: ……………………………………………………………

Câu 53: Bản dịch “Chinh phụ ngâm khúc” được viết theo thể thơ nào?

 1. Lục bát                                    3. Thất ngôn bát cú.
 2. Song thất lục bát                     4. Ngũ ngôn bát cú.

Câu 54: Ai là dịch giả của tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc” ?

 1. Hồ Xuân Hương                     3. Đoàn Thị Điểm
 2. Bà Huyện Thanh Quan          4. Nguyễn Khuyến

Câu 55: Nhà thơ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là:

 1. Thần thủ
 2. Nữ  hoàng thi ca.
 3. Bà chúa thơ nôm.
 4. Thi tiên thi thánh.

Câu 56: Thể thơ của bài “Bánh trôi nước” giống thể thơ của bài thơ nào sau đây?

 1. Bài ca Côn Sơn
 2. Sau phút chia ly
 3. Sông núi nước Nam
 4. Phò giá về kinh.

Câu 57: Dòng nào sau đây không phù hợp khi miêu tả chiếc bánh trôi nước?

 1. Hình tròn, trắng mịn.
 2. Nhân son đỏ
 3. Được hấp trên nước.
 4. Có thể rắn hoặc nát.

Câu 58: Qua hình ảnh chiếc bánh trôi nước, Hồ Xuân Hương muốn nói gì về người phụ nữ?

 1. Vẻ đẹp hình thể.
 2. Vẻ đẹp tâm hồn
 3. Số phận bất hạnh.
 4. Vẻ đẹp và số phận long đong.

Câu 59: Biện pháp nghệ thuật chủ yếu trong bài thơ “Bánh trôi nứơc” là biện pháp nào?

 1. So sánh                                    3. Ẩn dụ
 2. Nhân hoá                                 4. Hoán dụ.

Câu 60: Thế nào là quan hệ từ ?

 1. Là từ chỉ người và vật.
 2. Là từ chỉ hoạt động, tính chất của người và vật.
 3. Là từ mang ý nghĩa tính thái.
 4. Là từ chỉ các ý nghĩa quan hệ giữa các thành phần câu và giữa cuâu với câu.
Ý KIẾN CỦA BẠN