Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 – Phần 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 7

Câu 1: Văn bản “Cổng trường mở ra” viết về nội dung gì?

 1. Miêu tả quang cảnh ngày khai trường.
 2. Bàn về vai trò của nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
 3. Kể về tâm trạng một cậu bé trong ngày đầu đến trường.
 4. Tái hiện lại những tâm tư tình cảm của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường vào lớp 1 của con.

Câu 2: Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người con như thế nào?

 1. Phấp phỏng, lo lắng.
 2. Thao thức chờ đợi.
 3. Vô tư, thanh thản.
 4. Căng thẳng, hồi hộp.

Câu 3: Câu văn nào trong bài “Cổng trường mở ra” nói lên tầm quan trọng của nhà trường dối với thế hệ trẻ?

 1. Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau.
 2. Không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai.
 3. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Văn bản “Mẹ tôi” được viết theo phương thức biểu đạt nào?

 1. Tự sự B. Miêu tả.
 2. Nghị luận D. Biểu cảm.

Câu 5: Tại sao người cha của Enrico lại viết thư cho con khi con mình phạm lỗi?

 1. Vì ở xa con nên phải viết thư.
 2. Vì giận con quá, không muốn nhìn mặt con.
 3. Vì sợ nói trực tiếp sẽ xúc phạm đến con.
 4. Vì qua thư, người cha sẽ nói được dầy đủ, sâu sắc hơn và người con sẽ hiểu điều cha nói được thấm thía hơn.

Ý kiến của bạn: