Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 – Phần 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 7

Câu 6: Cha của Enricô có thái độ như thế nào khi thấy con có lời nói thiếu lễ độ với mẹ?

 1. Căm thù
 2. Chán nán
 3. Nghiêm khắc
 4. Lo âu

Câu 7: Mẹ của Enricô là người như thế nào?

 1. Rất chiều con.
 2. Rất nghiêm khắc với con.
 3. Yêu thương và hi sinh tất cả vì con.
 4. Không tha thứ lỗi lầm cho con.

Câu 8: Từ ghép chính phụ là từ như thế nào?

 1. Từ có hai tiếng có nghĩa.
 2. Từ được tạo ra từ một tiếng có nghĩa.
 3. Từ có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp
 4. Từ ghép có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính.

Câu 9: Trong các từ sau từ nào là từ ghép?

 1. Rạo rực.
 2. Nhà trường
 3. Bâng khâng.
 4. Xao xuyến

Câu 10: Những từ “quần áo, giày nón, tập vỡ” là loại từ ghép nào?

 1. Từ ghép chính phụ.
 2. Từ ghép đẳng lập.

Ý kiến của bạn: