Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 – Phần 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 7

Câu 11: Nối cốt A với cột B

A                                                                     B

Bút                                                                  mắt

Xanh                                                               bi

Mưa                                                                 gặt

Thích                                                               ngắt

Mùa                                                                 ngâu

Câu 12: Điền thêm các tiếng (đứng trước hoặc sau) để tạo từ ghép chính phụ và ghép đẳng lập.

 1. áo ……………………….
 2. vỡ ……………………….
 3. đen ……………………….
 4. cười ……………………….

Câu 13: Nhân vật chính trong truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê” là ai?

 1. Người mẹ
 2. Nhân vật Thành
 3. Hai anh em Thành và Thuỷ
 4. Hai con búp bê Em nhỏ và vệ sĩ

Câu 14: Truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê” được kể theo ngôi kể nào?

 1. Người em (Thuỷ)
 2. Người anh (Thành)
 3. Người mẹ
 4. Người kể vắng mặt.

Câu 15: Tại sao lại có cuộc chia tay giữa hai anh em Thành và Thuỷ?

 1. Vì cha mẹ đi công tác xa.
 2. Vì anh em chúng không yêu thương nhau.
 3. Vì chúng được nghĩ học.
 4. Vì cha mẹ chúng chia tay
Ý KIẾN CỦA BẠN