Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

   Ngô Quyền quê ở xã Đường Lâm( thị xã Sơn Tây, Hà Tây ngày nay). Ông là người có tài nên được Dương Đình Nghệ gả con gái cho. 

Được tin viên tướng Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền đem quân đi đánh để báo thù. Ông Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. Nhân cớ đó, nhà Nam Hán cho quân sang xâm lược nước ta.

 
bach-dang
Sang xâm lược nước ta lần này, quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy. Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng ( Quảng Ninh) để vào nước ta . Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng chờ chiến thuyền của quân Nam Hán sa vào bẫy. Quân Nam Hán đến vào lúc thủy triều lên, nước che lấp các cọc nhọn. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc nhọn. Chờ lúc thủy triều xuống, khi hàng ngàn cọc nhọn nhô lê, quân ta mai phục hai  bên bờ sông đổ ra đánh quyết liệt, giặc hốt soảng quay thuyền bỏ chạy thì bị đâm vào cọc nhọn, thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị vướng cọc nên không tiến không lùi được. Quân ta tiếp tục truy kích, quân Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại. 
 
 Mùa xuân năm 939 Ngô Quyền xưng Vương ( gọi là Ngô Vương), lại chọn Cổ Loa làm kinh đô. 

Ý kiến của bạn: